wersja testowa serwisu

Kolejne pieniądze na lokalne inwestycje w gminie Dąbrowice

dokumenty-podpis

Dzięki inicjatywie Wójta Gminy Dąbrowice – Doroty Dąbrowskiej, Rad Sołeckich, Sołtysów, oraz samych mieszkańców Zarząd Województwa Łódzkiego przyznał Gminie Dąbrowice dotację celową przeznaczoną na zadania własne gminy w zakresie realizacji projektu finansowanego z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w wysokości 50 000,00 po 10 000,00 zł dla każdego sołectwa.

W tym roku udało się pozyskać środki finansowe dla 5 sołectw sołectw:

  • Liliopol na realizację projektu pn. „Wymiana starego krzyża na nowy";
  • Dąbrowice II na realizację projektu pn. „Rajska fontanna";
  • Augustopol na realizację projektu pn. ,,Budowa boiska"; 
  • Baby na realizacje projektu pn. ,,Stawiamy na Bezpieczeństwo";
  • Ostrówki na realizację projektu pn. ,,Wiejska Kawiarenka".

Realizacja ww. zadań odbędzie się do 15 listopada br.