wersja testowa serwisu

Kolejny odcinek drogi do Piskorzeńca wyremontowany

31671
fot. Starostwo Powiatowe w Radomsku

Zakończył się remont kolejnego odcinka drogi powiatowej nr 3910E Przedbórz – Piskorzeniec. Wykonano nową nawierzchnię jezdni, utwardzone tłuczniowe pobocza, oznakowanie poziome oraz przeprowadzono wymianę oznakowania pionowego.

Do niedawna droga z Przedborza do Piskorzeńca uznawana była za jedną z najbardziej zniszczonych w całym powiecie. Dziś wygląda już całkowicie inaczej, a korzystający z niej użytkownicy chwalą komfort jazdy. W ubiegłym roku przeprowadzony został remont jej ponadkilometrowego odcinka (ok. 3 km od granic Przedborza) oraz przebudowa skrzyżowania z drogą do Gór Mokrych. Kilka dni temu, również dzięki dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych, przeprowadzono remont kolejnego, 1800 m odcinka pomiędzy skrzyżowaniami z drogą powiatową nr 3911E (prowadzącą do wsi Góry Mokre), a skrzyżowaniem z drogą gminną nr 112458E (prowadzącą do wsi Miejskie Pola) – włącznie z tym skrzyżowaniem.

Wniosek o dofinansowanie inwestycji z Funduszu Dróg Samorządowych, przygotowany przez urzędników Starostwa Powiatowego w Radomsku, został złożony do Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w sierpniu 2019 r., (pozytywnie zaopiniowany przez Wojewodę Łódzkiego - w styczniu 2020 r.) W kwietniu 2020 r. Prezes Rady Ministrów zatwierdził listy ,,zadań powiatowych oraz zadań gminnych objętych dofinansowaniem ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w 2020 roku", a umowa podpisana została 1 czerwca 2020 r.

Koszt modernizacji 1800-metrowego odcinka drogi łączącej Przedbórz z Piskorzeńcem wyniósł 582 039 zł. Dotacja z budżetu państwa to 407 427 zł (70 proc. kosztów inwestycji).

źródło: Starostwo Powiatowe w Radomsku