wersja testowa serwisu

Gmina Kutno: Konkurs ofert na realizację zadań publicznych z obszaru ochrony zdrowia i ekologii

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych z obszaru ochrony zdrowia i ekologii

​Wójt Gminy Kutno Justyna Jasińska zaprasza do składania ofert na realizację zadań publicznych z obszaru ochrony zdrowia i ekologii. W zakresie wspierania i upowszechnienia kultury można realizować jedno z poniższych działań:

Zadania z obszaru ochrony zdrowia i ekologii

1. Ochrona i promocja zdrowia oraz propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia, jak też przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym:

1) prowadzenie edukacji zdrowotnej i profilaktycznej, krzewienie idei krwiodawstwa;

2) powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii;

3) powierzenie prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dotyczącej problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii;

4)powierzenie lub wsparcie organizacji półkolonii, kolonii, igrzysk sportowych, turniejów, obozów oraz festynów rodzinnych o charakterze profilaktyczno – informacyjnym.

2. Ekologia, ochrona przyrody i środowiska:

1)wspieranie działań na rzecz edukacji ekologicznej;

2)wspieranie ograniczania wytwarzania odpadów;

3) wspieranie oraz prowadzenie działań na rzecz ochrony zwierząt i środowiska naturalnego;

4) realizację programów zwiększających świadomość ekologiczną mieszkańców Gminy Kutno w sprawach dotyczących ochrony powietrza oraz gospodarki odpadami komunalnymi, w zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

3. Pomoc i wsparcie dla osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych:

1) zmniejszanie rozmiarów aktualnie istniejących problemów osób niepełnosprawnych, pomocy w pokonywaniu barier psychicznych i akceptacji swojej niepełnosprawności oraz pomocy rodzinie w/w osób;

2) prowadzenie opieki hospicyjno – paliatywnej dla mieszkańców gminy Kutno.


Łączna kwota przeznaczona na zadania realizowane w zakresie kultury to 30 000 złotych.

Maksymalna kwota dotacji na realizację jednego zadania wynosi 10 000 złotych.

Na wnioski czekamy do 10 maja 2021 roku, natomiast ogłoszenie wyników nastąpi do 10 czerwca 2021 roku.

Realizacja zadań może odbywać się w terminie od 1 lipca do 31 grudnia 2021 roku.

Szczegółowe informacje na temat programu współpracy oraz wszystkie dokumenty niezbędne do złożenia wniosku znajdą Państwo poniżej: