wersja testowa serwisu

Gmina Kutno: Koszenie traw w pasie dróg gminnych zakończone

Koszenie traw w pasie dróg gminnych zakończone

Gmina Kutno zakończyła koszenie traw na poboczach i rowach w pasie dróg gminnych Gminy Kutno.

Zadanie obejmowało jednokrotne, obustronne wykonanie usługi w zakresie skoszenia traw oraz wycięcia chwastów i jednorocznych samosiejek drzew i krzewów na poboczach i rowach oraz ręcznego wykaszania terenu w obrębie znaków pionowych oraz wokół drzew wraz z usunięciem odrostów drzew w pasie dróg gminnych Gminy Kutno.

W bieżącym roku, Gmina Kutno wykonała koszenie traw nie tylko dróg gminnych o długości 63.595 m, ale również uwzględniona została cześć dróg wewnętrznych o długości 29.790 m, łącznie wykaszanie traw wykonano na długości 93,385 km