wersja testowa serwisu

Kto pokieruje Zespołem Szkół nr 1 w Kutnie? Ogłoszono konkurs na dyrektora

Kro pokieruje Zespołem Szkół nr 1 w Kutnie? Ogłoszono konkurs na dyrektora

Zarząd Powiatu Kutnowskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Kutnie, ul. Oporowska 7.

TREŚĆ OGŁOSZENIA

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem, numerem kontaktowym oraz adresem oferenta i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Kutnie" w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Kutnie, ul. Kościuszki 16, 99-300 Kutno w terminie do dnia 18 lutego 2020 roku.

Decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Kutnie. Nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.