wersja testowa serwisu

Krośniewice: Nowe książki dla przedszkolaków

ksiazka-regal

Burmistrz Krośniewic Katarzyna Erdman podpisała Umowę z Łódzkim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Łódzkiego, której przedmiotem jest udzielenie Gminie Krośniewice dotacji celowej za zakup książek będących nowościami wydawniczymi.

- Książki zakupione w ramach pozyskanych środków z przyjemnością przekażemy do placówek wychowania przedszkolnego w naszej gminie. Głównym celem jest realizacja działań promujących czytelnictwo. Liczę, że przedszkolaki złapią bakcyla i jeszcze chętniej będą korzystały z biblioteki, poszerzając swoją wiedzę i zainteresowania – zaznaczyła Katarzyna Erdman Burmistrz Krośniewic.

Zadanie realizowane jest w ramach Rządowego programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" ustanowionego uchwałą Rady Ministrów z dnia 21 maja 2021r.

Wsparcie finansowe otrzymają placówki wychowania przedszkolnego, dla których Gmina Krośniewice jest organem prowadzącym:

  1. Miejskie Przedszkole w Krośniewicach
    - kwota dotacji: 3 000,00 PLN,
    - kwota wkładu własnego: 750,00 PLN
  2. Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława Andersa w Nowem – oddział przedszkolny:
    - kwota dotacji: 2 500,00 PLN,
    - kwota wkładu własnego: 625,00 PLN

źródło: UM Krośniewice