wersja testowa serwisu

Krośniewice: Zakupiono nowy stół do gry w teqball

252917338_475916970391725_6832639572459624433_n

Gmina Krośniewice zakupiła stół do gry w teqball, którego koszt wyniósł 12.298,77 zł.

Zakup sfinansowano ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krośniewicach, która realizuje Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, mający na celu m.in. promocję zdrowego stylu życia i zapewnienie alternatywnych form spędzenia wolnego czasu, w tym organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży.

źródło: UM Krośniewice