wersja testowa serwisu

Kutno bez rządowego wsparcia na ważne inwestycje. Władze miasta zabrały głos

Boczkaja-Burzynski-Wdowiak

W związku z opublikowaniem listy wniosków, które otrzymały dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, głos w sprawie zabrały władze Kutna.

Niestety Miasto Kutno nie otrzymało wsparcia finansowego na wnioskowane zadania. Zgodnie z założeniami, środki z tego funduszu stanowią wsparcie na bliskie ludziom inwestycje podnoszące jakość życia mieszkańców. Miasto w ramach realizacji tego celu złożyło wnioski na odnowienie budynku przy ul. Sienkiewicza 9 oraz rewaloryzacje doliny rzeki Ochni. Obydwa zadania o ściśle prospołecznym charakterze. Jak się okazuje mieszkańcy Kutna na rządowe wsparcie ważnych dla nich inwestycji w tym naborze nie mogą liczyć.

- Z ubolewaniem przyjęliśmy informację, że wsparcia nie uzyskał wniosek dotyczący adaptacji budynku przy ul. Sienkiewicza 9, bo to pilny temat nie tylko w odczuciu mieszkańców, ale również i radnych Rady Miasta Kutno. Pozyskane środki umożliwiłyby przeprowadzenie rozbudowy i generalnego remontu kamienicy w centrum miasta. Warunki mieszkaniowe kilkunastu rodzin poprawiłyby się, a rewitalizacja kamienicy znacząco wpłynęłaby na poprawę estetyki przestrzeni miejskiej - informuje Biuro Prasowe UM Kutno.

Miasto wnioskowało również o dofinansowanie projektu pn. "Zielona oś miasta i regionu", który zakładał zagospodarowanie doliny rzeki Ochni na cele rekreacyjne. Rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w tym rejonie poprzez ścieżki rowerowe oraz pumptrack, to potrzeby postulowane przez mieszkańców od wielu lat.

- Żaden z projektów Miasta Kutna niestety nie znalazł się na liście dofinansowanych projektów. Nie otrzymaliśmy żadnej informacji w zakresie merytorycznej oceny wniosków. Nie mamy wiedzy jak eksperci ocenili każdy z nich. Tak niejasna procedura przyznawania dotacji skłania nas do stwierdzenia, że decyzje podjęto arbitralnie, a głównym kryterium kwalifikującym do jej uzyskania było kryterium uznaniowe, czy wręcz polityczne - powiedział Zbigniew Burzyński, Prezydent Miasta Kutna.