wersja testowa serwisu

Kutno: Nauczyciele szkół powiatowych zostaną nagrodzeni

Zrzut-ekranu-2021-09-27-o-13.42.17

W dniu 24 września, odbyło się posiedzenie Komisji Nagród w sprawie zaopiniowania wniosków o przyznanie nagrody Starosty Kutnowskiego dla nauczycieli. 

W tym roku dyrektorzy szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kutnowski, złożyli łącznie aż 22 wnioski. 

W ramach utworzonego specjalnego funduszu nagród, nagradzani zostaną nauczyciele za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.


Wnioski rozpatrzyła Komisja w składzie:

- Magdalena Krupińska-Kotulska – Wicestarosta,

- Artur Gierula – Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Powiatu Kutnowskiego,

- Jolanta Bujalska-Kowalczyk – Przewodnicząca Międzyzakładowej Komisji Pracowników Oświaty i Wychowania w Kutnie,

- Mariusz Kozarski – Prezes Oddziału Międzygminnego ZNP w Kutnie.

Komisji Nagród przewodniczyła Wicestarosta Pani Magdalena Krupińska-Kotulska. Pozytywną opinię otrzymały wszystkie złożone wnioski.

Ponadto, Zarząd Powiatu Kutnowskiego z własnej inicjatywy wystąpił o nagrodę Starosty Kutnowskiego dla ówczesnego dyrektora jednej z placówek.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Kutnie