Kutno: Realizacja ubiegłorocznych wniosków o zakup węgla w preferencyjnej cenie

Projekt-bez-tytuu

Z uwagi na niewystarczające dostawy węgla nie wszyscy mieszkańcy Kutna, którzy złożyli wnioski w roku ubiegłym, mogli je zrealizować. Nie było to winą samorządu. Niestety miasto otrzymało tylko 40% zapotrzebowania, o jakie wnioskowało.

- Aby umożliwić realizację zaległych zamówień w pierwszej kolejności zakupu węgla po preferencyjnej cenie będą mogły dokonać osoby, które złożyły wniosek w roku ubiegłym i fizycznie węgla dla nich nie wystarczyło. Wczoraj otrzymaliśmy ofertę od Polskiej Grupy Górniczej na zakup 459 ton węgla w ramach dostaw na 2023 rok. Po jego przetransportowaniu do Kutna urząd miasta telefonicznie skontaktuje się z osobami, którym nie udało się zakupić węgla w roku ubiegłym. Będziemy sprawdzać, czy dana osoba jest nadal zainteresowana i informować o terminie odbioru węgla ze składu opału przy ul. Konopnickiej - informuje Joanna Brylska, kierownik biura prasowego Urzędu Miasta Kutna. Ważna uwaga - przy realizacji ubiegłorocznych wniosków decydująca będzie kolejność ich złożenia do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie - dodaje J.Brylska.

Nadal nie są to jednak w pełni wystarczające dostawy węgla dla mieszkańców, dlatego Miasto ubiega się o jego dalsze przydziały.

źródło: UM Kutno