Kutnowskie dni seniora z policyjnym akcentem

262-156363
fot. KPP w Kutnie

Podczas trwających obecnie Kutnowskich Dni Seniora mundurowi spotkali się z seniorami, którzy bardzo licznie zgromadzili się 30 września 2022 roku w Kutnowskim Domu Kultury. Policjantki rozdawały ulotki, w których opisane są najważniejsze metody działania oszustów. Znalazł się również czas na krótką prelekcję, aby przestrzec seniorów i wyczulić na co powinni w codziennym życiu zwracać szczególną uwagę, aby nie paść ofiarą przestępstwa.

Od kilku dni na terenie Kutna trwają Kutnowskie Dni Seniora. To bardzo dobra okazja, aby edukować seniorów na temat zagrożeń jakie mogą ich spotkać. Policjantki poprowadziły krótką prelekcję na temat niebezpieczeństw z jakimi mogą się spotkać, zwracając szczególną uwagę na metody działania oszustów, którzy od seniorów wyłudzają oszczędności życia. Mundurowi zaapelowali, aby każdy otrzymany telefon w sprawie podania swoich danych personalnych, numeru rachunku bankowego, czy przekazania jakiejkolwiek kwoty pieniędzy był sygnałem, że może dojść do oszustwa. Wskazali, że o każdej takiej sytuacji należy natychmiast powiadomić policję i swoich bliskich. Na spotkaniu rozdawane były również ulotki przygotowane przez kutnowską komendę, a które sfinansowane zostały przez Prezydenta Miasta Kutna.

Policjanci zwracają się z apelem do osób, które mają w swoim otoczeniu seniorów, aby również włączyły się w edukację i przestrzegały przed zagrożeniami podczas rodzinnych spotkań.

źródło: KPP w Kutnie