wersja testowa serwisu

ŁODR organizuje kolejny konkurs. Tym razem na najlepszą wiejską kiełbasę w łódzkiego

country-sausage-1328865_960_720

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach, Oddział w Piotrkowie Trybunalskim zaprasza rolników/producentów prowadzących Rolniczy Handel Detaliczny lub działalność Marginalną, Lokalną i Ograniczoną z terenu województwa łódzkiego do udziału w Konkursie „Wiejska Kiełbasa z Łódzkiego", polegającym na wykonaniu tradycyjnej kiełbasy z własnych składników.

Celem konkursu jest kultywowanie polskiego dziedzictwa kulturowego związanego z produkcją kiełbasy wiejskiej, dbałość o poczucie tożsamości kulturowej, pielęgnowanie szacunku dla produkcji rodzimych wyrobów w małych gospodarstwach rolnych jako RHD i działalność MLO, a także propagowanie spożycia pełnowartościowych kiełbas, wytwarzanych z zastosowaniem tradycyjnych składników i metod.

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:

I etap – uczestnicy konkursu zobowiązani zostają do dostarczenia próbek pracy konkursowej, tj. 0,5 kg kiełbasy, w celu wykonania badania pod względem bezpieczeństwa żywności przez Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Łodzi, który wystawi sprawozdanie z przeprowadzonych badań

II etap – uczestnicy konkursu zobowiązani zostają do dostarczenia pracy konkursowej, tj. 1-2 kg kiełbasy, w celu dokonania oceny przez Komisję Konkursową następujących walorów:

    • wygląd i cechy zewnętrzne
    • wygląd i cechy na przekroju
    • smak
    • zapach.

Laureaci konkursu zostaną uhonorowani nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy Łódź.

Szczegóły dotyczące warunków udziału w konkursie zawarte zostały w regulaminie.

Do pobrania:
Regulamin konkursu (221.688 kB)
Formularz zgłoszenia (151.165 kB
Formularz zgłoszenia (148.036 kB)

źródło: ŁODR