wersja testowa serwisu

Łódzkie na plus - ostatnie dni głosowania na projekt zadania

Budzet-Obywatelski---gosowanie

Przypominamy – trwa głosowanie na projekty zadań w ramach V edycji Budżetu Obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS". Samorząd Województwa Łódzkiego przeznaczył na tą edycję 8 mln zł.

Głosowanie, które rozpoczęło się 28 czerwca zakończy się 16 lipca 2021 roku. Dopuszczonych do głosowania zostało 177 projektów zadań, w tym: 24 projekty zadań wojewódzkich i 153 projekty zadań powiatowych.

W sześciu powiatach (bełchatowskim, kutnowskim, łęczyckim, łowickim, łódzkim wschodnim i radomszczańskim), gdzie suma szacunkowych kosztów zgłoszonych projektów zadań nie wyczerpała łącznej kwoty środków przeznaczonych na daną pulę, projekty zadań powiatowych zostaną zrealizowane bez konieczności przeprowadzania głosowania. Mieszkańcy tych powiatów mogą głosować na projekty zadań wojewódzkich.

Na zadania wojewódzkie mogą głosować pełnoletni mieszkańcy całego województwa, natomiast na zadania powiatowe pełnoletni mieszkańcy właściwego powiatu. Głosować można tylko raz.

Wypełnioną i podpisaną kartę do głosowania należy wrzucić do jednej z urn dostępnych w 26 punktach do głosowania na terenie województwa łódzkiego. Ogłoszenie wyników głosowania nastąpi do 17 września.

Wykaz projektów zadań dopuszczonych do głosowania: https://bo.lodzkie.pl/wp-content/uploads/2021/06/OSTATECZNY-WYKAZ-PROJEKTOW-DOPUSZCZONYCH-DO-GLOSOWANIA-BO-2022_596_21.pdf

Punkty do głosowania: https://bo.lodzkie.pl/wp-content/uploads/2021/06/punkty-do-glosowania-BO-2022.pdf

Karta do głosowania: https://bo.lodzkie.pl/wp-content/uploads/2021/06/KARTA-DO-GLOSOWANIA-BO-2022_pdf.pdf