wersja testowa serwisu

Jak będzie wyglądać powrót do szkół we wrześniu 2021? Już wiemy! MEN ogłosiło wytyczne dla szkół!

Jak będzie wyglądać powrót do szkół we wrześniu 2021? Już wiemy! MEN ogłosiło wytyczne dla szkół!
Pixabay

Wakacje na półmetku, ale już coraz częściej mówi się o powrocie do szkół. Nie ukrywajmy temat wzbudza duże emocje, bo koronawirus już dwa lata z rzędu mocno skomplikował temat nauki w szkolnych ławkach. Zarówno kadra pedagogiczna, rodzice jak i uczniowe zadają sobie jedno zasadnicze pytanie: czy we wrześniu 2021 roku uda się wrócić do szkół, a jeśli tak to na jakich zasadach i na jak długo? 2 sierpnia Ministerstwo Edukacji opublikowało wytyczne dotyczące organizacji nauki od nowego roku szkolnego. Wszystko wskazuje więc na to, że na dwa pierwsze pytania uda nam się odpowiedzieć. Z kolei tego, jak długo uczniowie będą korzystać z nauki stacjonarnej w nadchodzącym roku nie jest w stanie przewidzieć absolutnie nikt! Co więc znalazło się w wytycznych i zaleceniach resortu edukacji? Sprawdzamy!

Szkoła tylko dla zaszczepionych? Nauka zdalna czy stacjonarna, a może wariant hybrydowy? Opublikowanie takich zasad bezpieczeństwa sanitarnego może być jasnym sygnałem, że uczniowie pojawią się w szkolnych ławkach. Ministerstwo Edukacji przekazało, iż wytyczne zostały opracowane, aby zwiększyć bezpieczeństwo uczniów i nauczycieli po powrocie do stacjonarnej pracy szkół i placówek oświatowych.

- Po okresie długotrwałej nauki zdalnej i izolacji uczniów od bezpośrednich kontaktów ze społecznością szkolną działania wychowawcze, profilaktyczne i wspierające kondycję psychiczną uczniów stanowią pilną konieczność. Należy je prowadzić w sposób, który zapewni ich optymalną skuteczność w ochronie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, przy jednoczesnej dbałości o zachowanie reguł sanitarnych dostosowanych do sytuacji i potrzeb szkoły, do wymagań związanych z charakterem podejmowanych działań w ramach programu wychowawczo-profilaktycznego oraz innych lokalnych uwarunkowań - zaznaczają pracownicy resortu edukacji w opublikowanym dokumencie.

A co z tematem, który w ostatnim czasie dość mocno zelektryzował rodziców, czyli szczepieniami? Czy możliwe jest, że do szkół będą mogli wrócić tylko uczniowie, którzy przyjęli preparat? Przyglądając się zapisom ministerialnego dokumentu wszystko wskazuje na to, że szczepienie nie będzie decydujące, bo i tu cytat: „w trosce o bezpieczeństwo uczniów, pracowników szkół i ich najbliższych rekomendowane jest szczepienie jako świadoma decyzja w zakresie ochrony przez zachorowaniem i przenoszeniem COVID-19".

Wytyczne zostały opracowane zarówno przez Ministerstwo Edukacji, jak i Zdrowia oraz Główną Inspekcję Sanitarną. W zaleceniach pojawiły się zapisy związane z dezynfekcją, higieną, wietrzeniem, stosowaniem maseczek, a także zachowywania dystansu społecznego. W sumie, jeśli chodzi o wytyczne powrotu do szkół 2021, w dokumencie pojawiło się 37. podpunktów dotyczących organizacji zajęć, 12. podpunktów związanych z higieną, czyszczeniem i dezynfekcją pomieszczeń oraz powierzchni w pomieszczeniach, 11. podpunktów związanych z gastronomią w placówkach oraz 11. podpunktów, które pomogą w postępowaniu w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników placówki.

Ogólne wytyczne zawierają się w sześciu podstawowych punktach:

 • szczepienie - rekomendowane dla pracowników szkół oraz uczniów w określonych grupach wiekowych.
 • dezynfekcja - przed i po zajęciach mycie powierzchni detergentem lub dezynfekcja środkiem dezynfekującym.
 • dystans - minimalna odległość pomiędzy osobami: 1,5 m.
 • higiena - częste mycie rąk (lub dezynfekcja rąk), ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 • maseczka - w przestrzeniach wspólnych, gdy nie można zachować dystansu.
 • wietrzenie - przed, po i w trakcie zajęć oraz przerw, a także w dni wolne od zajęć.

Poniżej rozwijamy nieco szczegółowiej te ogólne zasady i idąc za ministerialnym dokumentem przytaczamy jego zapisy odnosząc się do poszczególnych aspektów funkcjonowania placówek edukacyjnych.

 • Uczęszczanie na lekcje.

Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.

 • Wejście do szkoły opiekuna.

Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do budynku szkoły lub na teren szkoły, zachowując zasady:

 1. opiekun z dzieckiem/dziećmi, dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
 2. dystans od pracowników szkoły min. 1,5 m,
 3. opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących zasad związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli, m.in. stosować środki ochronne w postaci maseczek oraz dezynfekować ręce lub użyć rękawiczek jednorazowych.
 • Dezynfekcja przed wejściem do szkoły

Przy wejściu do budynku szkoły należy zamieścić informację o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszystkim należy umożliwić skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk oraz regularnie napełniać dozowniki. Rekomenduje się, aby uczniowie po przyjściu do szkoły w pierwszej kolejności myli ręce wodą z mydłem.

 • Maseczki

Rekomenduje się stosowanie maseczek w przestrzeni wspólnej przez uczniów szkół ponadpodstawowych. Nie będą one obowiązkowe.

 • Zasady w salach lekcyjnych

W salach lekcyjnych, w których zajęcia prowadzą różni nauczyciele, rekomenduje się:

 1. zachowanie odległości między stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów, co najmniej 1,5 m, chyba, że pomiędzy stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika,
 2. pozostawienie wolnej ławki w bezpośrednim sąsiedztwie stolika nauczyciela, przed rozpoczęciem zajęć zdezynfekowanie powierzchni dotykowej biurka nauczyciela,
 3. w miarę możliwości ograniczenie przemieszczania się nauczyciela pomiędzy ławkami uczniów,
 4. w miarę potrzeby zapewnienie nauczycielowi maseczek, rękawiczek jednorazowych lub środków do dezynfekcji rąk przez pracodawcę.
 • Bezwzględnie obowiązują ogólne zasady higieny

Częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

 • Własne przybory

Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce, jeżeli szkoła posiada szafki. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu.

 • Wietrzenie sali

Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie zajęć i podczas przerwy, a także w dni wolne od zajęć.

 • Czystość

Należy monitorować codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników.

 • Jedzenie w szkole

Przy organizacji żywienia w szkole (stołówka szkolna, kuchnia, jadalnia i inne pomieszczenia przeznaczone na spożycie ciepłych posiłków), obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo należy wprowadzić zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników. Powinna być zachowana odpowiednia odległość stanowisk pracy wynosząca min. 1,5 m, a jeśli to niemożliwe - zapewnienie środków ochrony osobistej.

Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także higieny osobistej. W przypadku kontaktu z uczniami i innymi pracownikami szkoły pracownicy gastronomii powinni stosować maseczkę (rekomendowane maseczki chirurgiczne).

 • Jedzenie w sali lekcyjnej

W przypadku braku innych możliwości organizacyjnych dopuszcza się spożywanie posiłków przez dzieci w salach lekcyjnych, z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku. Dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być przynoszone w pojemnikach prywatnych i w nich spożywane.

Cały dokument z wytycznymi można znaleźć TUTAJ.