wersja testowa serwisu

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośniewicach otrzyma windę

Zrzut-ekranu-2021-09-07-o-12.51.57
Sprzęt pozwoli na lepszy dostęp osobom niepełnosprawnym do budynku M-GOPS w Krośniewicach (fot. Starostwo Powiatowe w Kutnie)

Powiat Kutnowski w 2021 roku wyraził gotowość realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III". Efektem przystąpienia do tego programu jest umowa zawarta w dniu 24 sierpnia 2021 roku pomiędzy Powiatem Kutnowskim, który reprezentują Daniel Kowalik - Starosta Kutnowski i Magdalena Krupińka-Kotulska - Wicestarosta a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych reprezentowanym przez Pana Władysława Skwarka-Pełnomocnika PFRON i Jarosława Madaja-Pełnomocnika PFRON.

Niniejsza umowa dotyczy realizacji zgłoszonego przez Gminę Krośniewice projektu pn. „Dostawa, zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych z terenu gminy Krośniewice w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośniewicach".

Łączny koszt zadania wynosi 194.298,99 zł, w tym kwota dofinansowania ze środków PFRON - 68.004,64 zł.

źródło: Starostwo Powiatowe w Kutnie