wersja testowa serwisu

Nagrody Wójt Gminy Kutno z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Nagrody Wójt Gminy Kutno z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Wójt Gminy Kutno Justyna Jasińska złożyła wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty życzenia oraz podziękowania za pracę na rzecz edukacji. Ta misja zasługuje na szacunek społeczny i pozwala na podejmowanie nowych wyzwań oraz rozwój osobisty.

Z tej okazji wyróżniono 8 pracowników oświaty, którzy z rąk Wójt Justyny Jasińskiej otrzymali nagrody finansowe Wójta Gminy Kutno za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Wyróżnienia te nagradzają trud i poświęcenie jaki nauczyciele wkładają w edukację i wychowanie dzieci i młodzieży.

Lista nagrodzonych:
Beata Jurkowska – Przybysz – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Strzegocinie
Beata Cieślak – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Walk nad Bzurą we Wroczynach
Barbara Podolska – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Byszewie
Paweł Józwiak - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Władysława St. Reymonta w Gołębiewku
Emilia Banach – Nauczyciel Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Walk nad Bzurą we Wroczynach
Iwona Bieganowska – Nauczyciel Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Byszewie
Małgorzata Ambroziak - Nauczyciel Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Byszewie
Monika Pawłowska – Nauczyciel Szkoły Podstawowej im. Władysława St. Reymonta w Gołębiewku

W uroczystości wzięli udział goście – Joanna Kajszczarek – Przewodnicząca Rady Gminy Kutno, Elżbieta Czubatka – Wizytator Delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Kutnie, Jolanta Kowalczyk – Bujalska – Przewodnicząca NSZZ „Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania w Kutnie i Elżbieta Cykowska– Wiceprezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Kutnie.

Kwota nagród dla pracowników oświaty w gminie Kutno w 2021 roku wyniosła 82 355,00 zł, w tym nagroda Wójta Gminy Kutno – 22 300,00 zł. Nagrody otrzymało 66 osób.