Niecodzienni goście zza oceanu z wizytą w Krośniewicach

347226613_131740879909625_5857169993188354612_n
fot. UM Krośniewice

16 maja do Krośniewic przybyli członkowie Stowarzyszenia Potomków Żydowskiej Centralnej Polski - Association of Descendants of Jewish Central Poland

Stowarzyszenie obejmuje społeczności żydowskie, które istniały przed II wojną światową na obszarze zbiegu czterech centralnych województw współczesnej Polski: Wielkopolski, Kujawsko-Pomorskiego, Mazowieckiego oraz Łódzkiego. Celem ADJCP jest ochrona dziedzictwa kulturowego społeczności żydowskich w centralnej Polsce, w tym ich dziedzictwa struktur fizycznych, artefaktów i atrybutów niematerialnych odziedziczonych po poprzednich pokoleniach.

Delegacja została przywitana przez Burmistrza Krośniewic Katarzynę Erdman oraz lokalnego regionalistę Sławomira Mikołajczyka. Zgodnie z planem wizyty, goście zwiedzili tereny dawnej synagogi, getta oraz ul. Kutnowską, przy której mieścił się dom rodzinny Pani Rity Kashub oraz Pani Eleanore Kashub. 

Następnym punktem wycieczki było zwiedzanie Muzeum im. Jerzego Dunin Borkowskiego w Krośniewicach. Warto nadmienić w tym miejscu, że postać Pana Jerzego jest znana w kręgu osób pochodzenia żydowskiego. Po zakończeniu wojny kolekcjoner uratował kilkanaście macew, które wcześniej w okresie okupacji zostały wykorzystane przez niemieckich okupantów do uzupełnienia bruku w mieście. Obecnie znajdują się one na cmentarzu, wraz z fragmentem macewy odnalezionym i zabezpieczonym w 2016 roku przez Pana Andrzeja Skawińskiego, podczas remontu chodnika na ul. Słowackiego. 

Na zakończenie, potomkowie Krośniewickich Żydów, udali się na wspomniany cmentarz żydowski, w celu wspólnej modlitwy przy lapidarium. Przewodnikami po dawnych widokach Krośniewic byli pracownicy Urzędu Miejskiego w Krośniewicach: lokalny kolekcjoner i regionalista Pan Adam Mikołajczyk oraz w roli tłumacza Pan Jakub Dudzik.

źródło: UM Krośniewice