wersja testowa serwisu

Niezbędny sprzęt trafił do druhów z gminy Łanięta

139226755_2923396901318017_1127469555159857947__20210114-143316_1
fot. Urząd Gminy Łanięta

Dzięki inicjatywie i zaangażowaniu Wójta Gminy Łanięta Tomasza Szczęsnego, gmina Łanięta pozyskała dofinansowanie w kwocie 73 533,19 zł, przy wkładzie własnym 742,78 zł - w ramach umowy na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, które Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Pozyskane wsparcie finansowe zostało przeznaczone na zakup sprzętu i wyposażenia na rzecz trzech jednostek OSP z terenu naszej gminy – OSP Łanięta, OSP Suchodębie oraz OSP Witoldów. W czwartek, 14 stycznia Wójt Tomasz Szczęsny przekazał uroczyście zakupiony sprzęt przedstawicielom jednostek OSP. W wydarzeniu uczestniczył również reprezentant Funduszu Sprawiedliwości - Poseł na Sejm RP Tadeusz Woźniak oraz Dyrektor Biura Posła Janusz Kołodziejski.

Druhowie OSP Łanięta otrzymali:
- Ubranie specjalne strażackie Ballyclare Xenon PL 3-częściowe, zgodne z OPZ – 7szt.
- Rękawice CESTUS DEEP III PRO- 7szt.

Druhowie OSP Suchodębie otrzymali:
- motopompę 1 szt.
- węże ssawne 2 szt.
- klucze sportowe 2 szt.
- smok sportowy s2 1 szt.
- prądownicę sportową 2 szt.
- węże tłoczne 2x w75 - węże tłoczne 4 x w52.

Druhowie z OSP Witoldów otrzymali:
- Ubranie specjalne 6 szt.
- Kominiarki niepalne podwójne 6 szt.
- Buty skórzane 2 szt.
- Przenośny Zestaw Pierwszej Pomoc ZPP typ B 2 szt.
- Rękawice strażackie 6 szt.
- Czapki haftowane OSP 8 szt.
-Pilarkę STIHL MS 271 1 szt.
-Latarkę strażacką 4 szt.
-Koce gaśnicze z futerałem 2 szt.
-Węże tłoczne W52 2 szt.

Wójt Gminy Łanięta wraz z Prezesami OSP podpisali umowy darowizny.

- Niech zakupiony przez nas sprzęt służy Wam, druhowie w trudach z którymi mierzycie się niosąc pomoc potrzebującym mieszkańcom Gminy Łanięta – mówił Wójt Tomasz Szczęsny.

Prezes OSP Łanięta podziękował Panu Wójtowi w imieniu wszystkich jednostek za inicjatywę i zaangażowanie w pozyskanie środków oraz zakup wyposażenia.

źródło: UG Łanięta

Zobacz zdjęcia: