wersja testowa serwisu

Nowe instrumenty muzyczne dla Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Krośniewicach

IMG_7714
fot. GCKSiR w Krośniewicach

Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Krośniewicach wzbogaciło się o nowe instrumenty muzyczne. Będą one służyły prowadzeniu edukacji kulturalnej i animacji kultury.

Zakupiono pianino cyfrowe oraz tubę, puzon tenorowy, saksofon tenorowy i puzon dziecięcy. Wybrano instrumenty dobrej klasy, więc z pewnością będą długo służyły muzykom. Pianino ma piękną barwę i będzie wykorzystywane jako instrument koncertowy (warunki lokalowe nie pozwalają na wyposażenie instytucji w fortepian). Koszt realizacji zadania to 68.490 zł.

Zakup zrealizowano głównie ze środków pozyskanych od Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, a pochodzą one z Funduszu Promocji Kultury. Instytucja złożyła wniosek w konkursie Infrastruktura domów kultury zorganizowanym przez MKDNiS. Otrzymana dotacja oraz środki własne przekazane przez organizatora, czyli Gminę Krośniewice umożliwiły zakupienie bardzo potrzebnego wyposażenia.

GCKSiR w Krośniewicach to instytucja, której działalność jest nakierowana na pracę animacyjną w środowisku i edukację kulturalną. Zespoły wokalne, soliści, ognisko muzyczne i orkiestra dęta będą mogły przygotowywać programy artystyczne, korzystając z zakupionego instrumentarium. Wpłynie to na uatrakcyjnienie oferty koncertowej GCKSiR. Na pewno jeszcze piękniej zabrzmią chór A'cappella i Młodzi Duchem, koncerty uczniów ogniska muzycznego zyskają nową jakość, a Orkiestra Dęta z Krośniewic będzie mogła się rozwijać. Zwiększy się również potencjał animacyjny instytucji, która bardzo aktywnie angażuje lokalną społeczność do działań scenicznych – kulturę w Krośniewicach tworzą mieszkańcy. Pianino posłuży również zawodowym muzykom zapraszanym z koncertami do GCKSiR. Instrument zadebiutował już na scenie i zyskał wysoką ocenę publiczności. Niebawem pojawią się kolejne możliwości, by posłuchać, jak pięknie można muzykować, wykorzystując nowo zakupione instrumenty.

źródło: GCKSiR w Krośniewicach