Obradowała Rada Muzeum w Krośniewicach. Tematem podsumowanie 2021 roku

316110053_463105432604987_9204136986675060947_n
fot. Starostwo Powiatowe w Kutnie

Daniel Kowalik - Starosta Kutnowski; Tomasz Walczewski Członek Zarządu Powiatu Kutnowskiego oraz Marek Drabik, Radny Rady Powiatu Kutnowskiego obecni byli na posiedzeniu Rady Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach.

Posiedzenie dotyczyło przedstawienia sprawozdań z działalności merytorycznej i finansowej w 2021 roku oraz przedstawieniu pracy oraz planu finansowego w 2022 roku. Dyrektor Muzeum Ksenia Stasiak przypomniała o ważnych działaniach w 2021 r., które przyciągały zwiedzających. Były to działania takie jak: wystawy czasowe „Jan Paweł II – Papież Polak", „Napoleon i jego czasy. W 200. Rocznicę śmierci Cesarza Francuzów" czy wystawa plenerowa prezentowana na Placu Wolności przy pomniku Gen. W. Andersa pod tytułem „Od Zwierciadła polskości po Laur Niepodległości".

Podkreślono też zaangażowanie się Muzeum w różne wydarzenia, m.in.: „Noc Muzeów", organizacje i opracowywanie merytorycznych lekcji muzealnych połączonych z prezentacjami multimedialnymi i warsztatami plastycznymi poświęconym obyczajom i uzbrojeniu rycerstwa średniowiecznego czy prezentacja 2 mini wystaw, które dotyczyły 230 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja i 290 urodzin M. Bacciarellego. Organizowane były również warsztaty wakacyjne, koncerty poetycko-literackie i zabawy plastyczne dla dzieci i dorosłych czy warsztaty Bożonarodzeniowe.

We współpracy z Powiatem Kutnowskim przygotowano tekst i szatę graficzną wydawnictwa okolicznościowego (jednodniówki) poświęconego historii działającego w Kutnie przed wybuchem II wojny światowej 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty im. Księcia Józefa Poniatowskiego.

W roku 2022 natomiast kontynuowano wystawy czasowe takie jak: „Melodia Nadziei – Józef Wybicki twórca Pieśni Legionów Polskich we Włoszech", „Tadeusz Kokietek 1920-1982 – malarz historii Polski" czy Wystawa Broni XVII-XIX-wiecznej z kolekcji kolekcjonera z Częstochowy. Była również mini wystawa z okazji 155 rocznicy urodzin Józefa Piłsudskiego. Zrealizowano konkurs „Generał Anders – historia bohatera spod Krośniewic", a już niebawem odbędzie się XIX Ogólnopolskie Święto Kolekcjonerów.

Podczas posiedzenia Daniel Kowalik - Starosta Kutnowski zauważył podczas posiedzenia i wspomniał, że Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach było jedynym muzeum, które uwzględnione było w planach zarządzania kryzysowego w związku z zakwaterowaniem uchodźców z Ukrainy.

- Chciałbym złożyć wniosek o nagrodę roczną dla Pani dyrektor muzeum, by podziękować za zaangażowanie w rozwój i promocję muzeum oraz organizowanie wielu wystaw czasowych, warsztatów i atrakcji – mówił podczas spotkania Daniel Kowalik - Starosta Kutnowski.

Obecnie w muzeum średnia zwiedzających to 1500 osób. Posiedzenie zakończyło się dyskusją na temat rozwoju muzeum.

źródło: Starostwo Powiatowe w Kutnie