wersja testowa serwisu

Obwieszczenie Wójt Gminy Kutno dotyczące Elektronicznej Książki Ewidencji Polowań

Obwieszczenie Wójt Gminy Kutno dotyczące Elektronicznej Książki Ewidencji Polowań

Wójt Gminy Kutno działając na podstawie art. 42 b ust. le ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie ( Dz. U. z 2020r., poz. 1683, 2320) oraz informacji otrzymanej od Zarządu Koła Łowieckiego nr 3 „Bażant" w Łęczycy ( obwód łowiecki nr 23) podaje do publicznej wiadomości, iż ewidencja pobytu myśliwych na polowaniu indywidualnym w wyżej wymienionym Kole łowieckim prowadzona jest w Elektronicznej Książce Ewidencji Polowań.

Ponadto, Wójt Gminy Kutno działając na podstawie art. 42 ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie ( Dz.U. z 2020r., poz. 1683, 2320) podaje do publicznej wiadomości, że w obwodzie łowieckim nr 23 ( obręb Wysoka Wielka ) na terenie gminy Kutno odbędą się w sezonie łowieckim 2021/2022 polowania zbiorowe organizowane przez Koło Łowieckie nr 3 „Bażant w Łęczycy.