wersja testowa serwisu

Perła Inwestycyjna Gminy Kutno w plenerowym studio Radia Victoria

Perła Inwestycyjna Gminy Kutno w plenerowym studio Radia Victoria

Wójt Gminy Kutno Justyna Jasińska i Dyrektor ds. Inwestycji i Administracji Magdalena Krupińska Kotulska w dniu 19.08.2020 rozmawiały z Radiem Victoria na temat zakończenia projektu pn. „Rozwój gospodarki turystycznej w gminie Kutno poprzez wykorzystanie walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego" wykonanego przy udziale środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

W relacjonującym na żywo plenerowym studio rozmawiano o realizacji inwestycji, środkach pozyskanych na ten cel, a także przybliżono rys historyczny miejsca. Wójt Justyna Jasińska zapewniła, że Perła Inwestycyjna jaką jest siedziba Centrum Kultury Gminy Kutno w Leszczynku jest otwarta dla wszystkich mieszkańców i będzie realizowała wiele ciekawych działań kulturalnych.