wersja testowa serwisu

Pierwszy Dzień Wiosny

Pierwszy Dzień Wiosny

Pierwszy Dzień Wiosny przypada 21 marca, jednak jej oznaki można zauważyć już wcześniej wsłuchując się w otaczającą przyrodę. Krajobraz tętniący życiem, pojawienie się pierwszych kwiatów czy promieni słonecznych zwiastuje nadejście nowej pory roku.

Co ciekawe astronomiczna wiosna zaczyna się już 20 marca, w momencie równonocy wiosennej, inaczej zwanej przesileniem wiosennym i trwa do przesilenia letniego, czyli najdłuższego dnia w roku.

Początek wiosny był niegdyś hucznie obchodzony – przez kilka dni odbywały się obrzędy mające na celu przepędzenie zimy, zwane Jarymi Godami. Celem przepędzenia starego zła sprzątano i wietrzono domy oraz prano ubrania. Topiono również marzannę, śpiewając radośnie i grając na różnych instrumentach.

Tradycja związana z topieniem marzanny została z nami do dziś – aby wziąć udział w tym zwyczaju należy przygotować słomianą kukłę, ubrać ją, ozdobić wstążkami czy koralami i przymocować długi kij, ułatwiający jej utrzymanie, a następnie wrzucić do wody wraz z nadejściem Pierwszego Dnia Wiosny. Dzięki tej tradycji symbolicznie pożegnamy zimę, która ustępuje miejsca zbliżającej się wiośnie.