wersja testowa serwisu

Gmina Kutno: Podsumowanie Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2019

Podsumowanie Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa   2019

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Fund for European Aid to the Most Deprived – FEAD). Program został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Cel Programu to udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków.

W ramach Podprogramu 2019 z pomocy żywnościowej skorzystało dotychczas 385 osób ze 161 rodzin z terenu gminy Kutno. Na jedną osobę przypadało 49,5 kg żywności, w sumie wydano potrzebującym ok. 20 ton żywności. Gmina Kutno przeznaczyła na tą pomoc kwotę 12 000 zł.