Podsumowanie programu ERASMUS+ w „Grabskim”

batch_IMG_413_20221220-145426_1
fot. Starostwo Powiatowe w Kutnie

Uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół nr 3 w Kutnie podsumowali projekt edukacyjny Erasmus plus "Zagraniczna mobilność szansą na rozwój", który rozpoczął się w czerwcu 2022 roku. Jego koordynatorem był Piotr Szutoczkin, przy wsparciu merytorycznym wicedyrektor Iwony Smolińskiej. 

Szkoła otrzymała z funduszy unijnych w ramach programu kwotę 76.336 euro, co stanowi równowartość 322.160,82 w zł. Przy pomocy tych środków zorganizowane były kolejne etapy projektu. Na początku dokonana została rekrutacja uczestników, następnie przeprowadzono szereg zajęć przygotowawczych - językowe, pedagogiczne oraz kulturowe.

W Reggio Emilia, włoskim mieście do którego udali się uczestnicy, współpracowali z organizacją YouNet. Dzięki tej firmie młodzież odbywała tam praktyki w różnych przedsiębiorstwach, odpowiadających danemu profilowi kształcenia. Wyruszyło 30 uczniów wybranych na drodze rekrutacji ze wszystkich klas o profilach technik logistyk, technik reklamy, technik informatyk, technik ekonomista, technik ochrony środowiska oraz technik handlowiec.

W pierwszej połowie mobilności opiekunami były Panie: Agnieszka Fuz, nauczycielka wychowania fizycznego oraz bhp i Dorota Chojnacka - polonistka. W drugiej połowie turnusu opiekę przejęły Pani Luiza Collins, nauczycielka języka angielskiego oraz Pani Agata Krzyżyńska, nauczycielka przedmiotów zawodowych.

Uczniowie wrócili szczęśliwie 2 lipca 2022 roku po miesięcznym stażu. Oprócz cennego bagażu doświadczenia zawodowego przywieźli ze sobą miłe wspomnienia z czasu spędzonego wspólnie z kolegami i koleżankami w malowniczych włoskich miastach i przepięknej słonecznej pogodzie.

Uczestnicy projektu otrzymali dokumenty Europass potwierdzające ich udział i zdobyte umiejętności oraz Certyfikaty Mobilności, wydane w języku polskim i angielskim.

- Bardzo się staramy, aby w naszych placówkach realizowane były dodatkowe projekty edukacyjne. Program Erasmus plus daje nam wiele możliwości. Młodzież dzięki organizowanym zagranicznym praktykom ma okazję pierwszy raz zmierzyć się zawodowo, poznać inne środowisko oraz wykorzystać umiejętności językowe. Zdobyte doświadczenie często wspominane jest przez całe życie, również z tytułu zawieranych tam przyjaźni. Bardzo dziękuję koordynatorowi projektu i opiekunom, a młodzież zachęcam do kolejnej, planowanej już edycji - mówi Wicestarosta Magdalena Krupińska-Kotulska.

źródło: Starostwo Powiatowe w Kutnie