wersja testowa serwisu

Policja podczas konferencji przed budynkiem Starostwa Powiatowego. Mamy oświadczenie sekretarza Dariusza Jabłońskiego

Policja podczas konferencji przed budynkiem Starostwa Powiatowego. Mamy oświadczenie sekretarza Dariusza Jabłońskiego
Konferencja Kępistego, zorganizowana na tyłach budynku Starostwa Powiatowego

Dziś, o godzinie 12:00, na tyłach budynku Starostwa Powiatowego w Kutnie, odbyła się mini konferencja prasowa, organizowana przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Krośniewicach - Sławomira Kępistego. Po chwili, na terenie starostwa, pojawiła się policja.

Konferencja organizowana przez Kępistego była pokłosiem wideo zrealizowanego przez EKU24, przedstawiającego stanowisko burmistrz Katarzyny Erdman oraz Członka zarządu Tomasza Walczewskiego po ostatniej sesji rady miejskiej. Radni opozycyjni do obecnej burmistrz nie przyjęli wówczas uchwały dotyczącej transportu zbiorowego dla mieszkańców Krośniewic.

Decyzja rady spotkała się z ogromnym oburzeniem nie tylko mieszkańców, ale także pozostałych radnych i lokalnych działaczy samorządowych. 

Dzień po sesji, w naszym portalu pojawił się również inny materiał wideo, ukazujący kompromitację Kępistego podczas wspomnianej sesji, nieudolnie dążącego za wszelką cenę do wskazania rzekomych uchybień w projekcie uchwały (wideo tuż pod artykułem).

Sławomir Kępisty, w związku z filmami obnażającymi jego działanie, zorganizował dziś konferencję prasową na terenie starostwa. I tym razem aktywność przewodniczącego nie obyła się bez incydentów. 

Problem polegał na tym, iż Kępisty nie zgłosił takowej konferencji nikomu. Wszedł na teren starostwa jak do siebie i zorganizował w świetle obowiązujących przepisów... nielegalne zgromadzenie. Sekretarz Powiatu Dariusz Jabłoński, w związku z zaistniałą sytuacją wezwał na miejsce policję.

Poniżej prezentujemy stosowne oświadczenie w tej sprawie:

Oświadczenie

Oświadczam, że w dniu 18.12.2020 r. zostało wysłane zgłoszenie do Komendy Powiatowej Policji w Kutnie o zgromadzeniu na terenie nieruchomości Starostwa Powiatowego, przekraczającego dopuszczalną ilość osób, niezgodnie z przepisami sanitarnymi. Organizator tego zgromadzenia nie powiadomił Starostwa o tym fakcie. Starostwo Powiatowe, jako właściciel nieruchomości było zobowiązane do podjęcia czynności, z uwagi na podejrzenie łamania przepisów prawa.

Pragnę zauważyć, że jako właściciel nieruchomości Starostwo ponosi szczególną odpowiedzialność za przestrzeganie wyżej wymienionych przepisów. Należy podkreślić, że powiadomienie złożone do Policji, nie miało w żaden sposób na celu ograniczania działalności dziennikarzy i wolności mediów. Jednocześnie, jeżeli ktoś z Państwa dziennikarzy poczuł się urażony serdecznie przepraszam.

Uważam, że osoba organizująca tego rodzaju spotkanie była zobowiązana do powiadomienia o tym fakcie Starostwa Powiatowego w Kutnie jak również uzyskania formalnej zgody z jego strony co pozwoliłoby uniknąć zaistniałej sytuacji. 

Dariusz Jabłoński
Sekretarz Powiatu

Zobacz wideo z środowej sesji: