wersja testowa serwisu

Policjanci reagują i edukują "niechronionych"

262-120593
fot. KPP w Kutnie

Kutnowscy policjanci ruchu drogowego uczestniczą w wojewódzkich działaniach pn. „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego". Chodzi o poprawę bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów. Podczas działań oprócz reakcji policjantów na popełniane wykroczenia, mundurowi również przypominają o podstawowych zasadach bezpieczeństwa i rozdają elementy odblaskowe pieszym oraz rowerzystom.

22 września podczas akcji nadzorem zostały objęte miejsca szczególnie niebezpieczne dla pieszych oraz rowerzystów. Pieszego ani rowerzystę na drodze nie chroni karoseria, nie ma zainstalowanych poduszek powietrznych ani dodatkowych systemów bezpieczeństwa. Jest to grupa tzw. niechronionych uczestników ruchu drogowego. Ta grupa jest najbardziej zagrożona poważnymi skutkami wypadków. Na uwagę zasługuje fakt, iż znaczna część zdarzeń związanych z potrąceniem pieszego ma miejsce na przejściach dla nich przeznaczonych, a przecież w swej istocie przejścia dla pieszych powinny gwarantować im bezpieczne przekroczenie jezdni.

Funkcjonariusze przypominają także o zagrożeniach związanych z prowadzeniem rozmowy przez telefon czy słuchaniem głośnej muzyki w słuchawkach podczas przechodzenia przez jezdnię. Takie zachowanie zaburza odbieranie bodźców, które mogą sygnalizować bliskość samochodu. Policjanci apelują również do kierujących o zachowanie szczególnej ostrożności przy zbliżaniu się do przejścia dla pieszych i ustępowanie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu. Ponadto kierujący samochodami powinni zwiększyć swoją uwagę również przy przejazdach dla rowerzystów i skrzyżowaniach, gdzie wręcz należy wypatrywać (spodziewać się) jednośladów i traktować je po partnersku. Natomiast kierujący jednośladami powinni pamiętać, że mniejsze gabaryty ich pojazdów utrudniają ich zauważenie. Każdy rowerzysta powinien mieć świadomość swojej widoczności na drodze.

Sposób poruszania się rowerów po drodze powinien być dostosowany do warunków ruchu, zmniejszając ryzyko wypadku. Bardzo ważne żeby piesi i rowerzyści zaopatrzeni byli w elementy odblaskowe i nosili je tak, aby były widoczne w światłach samochodu. Obowiązek taki dotyczy terenów niezabudowanych - jednak zachęcamy do używania ich zawsze, gdy widoczność jest mniejsza od optymalnej.

Podczas dzisiejszej akcji policjanci z kutnowskiej drogówki edukując niechronionych uczestników ruchu drogowego rozdawali im kamizelki i elementy odblaskowe.

źródło: KPP w Kutnie