wersja testowa serwisu

Policjanci z Kutna chcą poprawić bezpieczeństwo pieszych. Dzisiaj odbyła się duża akcja

262-125079
fot. KPP w Kutnie

„Świeć przykładem - Bądź widoczny" - pod takim hasłem kutnowscy policjanci rozdawali pieszym odblaski. Wszystko po to, aby poprawić bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego. 

Pamiętajmy, że gwałtownie pogarszające się warunki drogowe oraz szybko zapadający zmrok wymagają od wszystkich uczestników ruchu wzmożonej uwagi i koncentracji. Niezwykle istotna jest świadomość zagrożeń, jakie mogą spotkać nas na drodze. Dlatego tak ważnym jest żeby piesi byli widoczni na drodze.

Mieszkańcy naszego miasta otrzymywali dzisiaj kamizelki odblaskowe, opaski oraz zawieszki, a policjanci namawiali wszystkich do korzystania z elementów odblaskowych, zwracając przy tym uwagę na prawidłowe noszenie odblasków, które powinny być umieszczone w taki sposób, aby znalazły się w polu działania świateł samochodowych i były zauważalne dla kierujących nadjeżdżających z obydwu kierunków.

Przypominany, że zgodnie z przepisami ustawy - Prawo o ruchu drogowym piesi, którzy poruszają się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym są obowiązani używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu. Poza obszarem zabudowanym z reguły drogi nie posiadają wydzielonych chodników i w większości nie są oświetlone lub też są słabo doświetlone, a piesi są słabo widoczni dla kierujących pojazdami. Zachęcamy również do noszenia elementów odblaskowych na obszarze zabudowanym.

źródło: KPP w Kutnie