wersja testowa serwisu

Polski Ład - Gmina Kutno stara się o dofinansowanie do inwestycji

Polski Ład - dofinansowanie do inwestycji

W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Gmina Kutno ubiega się o dofinansowanie inwestycji:  

I. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gołębiewku Nowym i Gołębiewku Starym oraz zbiornika bezodpływowego dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Strzegocinie (przewidywana wartość inwestycji to: 24 150 000,00 zł);

II.  Przebudowa i rozbudowa dróg będących w zarządzie Wójta Gminy Kutno:

  1. Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Nowe Sójki,
  2. Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej 102220E w miejscowości Woźniaków - II etap,
  3. Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej 102209E w miejscowości Malina,
  4. Wykonanie wzdłuż drogi gminnej nr 102682 i 102202E łączących miejscowości Florek, Michałów, Głogowiec, chodnika szer. 1,5 m (przewidywana wartość inwestycji – 7 000 000,00 zł);

III. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej i mieszkalnego przy ul. Krośniewickiej 41 w Kutnie (przewidywana wartość inwestycji – 2 000 000,00 zł).