wersja testowa serwisu

Ponad 1,1 mln maseczek ochronnych trafiło do mieszkańców województwa łódzkiego

2
fot. Sebastian Sołtyszewski

Ponad milion sto tysięcy maseczek trafiło do mieszkańców Łódzkiego w ramach akcji przeprowadzonej przez samorząd województwa. We wtorek (26 maja) w Urzędzie Marszałkowskim WŁ odbyła się konferencja prasowa, w której wzięli udział Grzegorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiego, Anna Matuszewska-Wrona, przedsiębiorca z województwa łódzkiego oraz podpułkownik Marcin Siudziński zastępca dowódcy 9. Łódzkiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej. W trakcie spotkania wypowiedziała się również Henryka Sokołowska, wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski z Wieruszowa.

Akcja "Milion maseczek dla mieszkańców województwa łódzkiego" rozpoczęła się 16 kwietnia.

- W dniu, w którym polski rząd ogłosił konieczność zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej, podjąłem decyzją o rozpoczęciu akcji uszycia maseczek dla mieszkańców województwa - powiedział podczas konferencji prasowej Grzegorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiego. - Mieszkańcom regionu przekazaliśmy dokładnie 1 124 170 sztuk maseczek wielokrotnego użytku. Ostatnia transza bezpłatnych maseczek jest w tej chwili dystrybuowana na terenie województwa.

Samorząd województwa wydał na ten cel 3 mln 993 tys. 671 zł. Zakup został zrealizowany w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Maseczki, w pięciu transzach zostały zamówione u lokalnych przedsiębiorców. Urząd marszałkowski podjął współpracę ze 158 firmami, głównie mikro i małymi.

- W marcu i w kwietniu wszystkie nasze zlecenia zostały wstrzymane, a dzięki ofercie Urzędu Marszałkowskiego WŁ mogliśmy dalej prowadzić naszą działalność. Cieszymy się, że mogliśmy pomóc w tym, że mieszkańcy regionu noszą uszyte przez nas maseczki. - powiedziała Anna Matuszewska-Wrona, przedsiębiorca, której firma była zaangażowana w szycie maseczek. Firma nie zredukowała zatrudnienia.

Od samego początku działania samorządu województwa w walce z COVID-19 wspierały Wojska Obrony Terytorialnej. Żołnierze rozdysponowali ponad 500 tys. maseczek.

W akcję szycia maseczek dla mieszkańców województwa włączyły się także podmioty ekonomii społecznej. Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi miało zabezpieczone 100 tys. zł na organizację Łódzkich Targów Ekonomii Społecznej. Wydarzenie w związku z epidemią nie odbyło się, więc pieniądze zostały przeznaczone na wykonanie środków ochrony osobistej. Za przeznaczoną kwotę uszytych zostało 16 666 maseczek.

Jeden z podmiotów - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wieruszowie, uszyło ponad 10 000 sztuk maseczek.

- Zlecenie nam do uszycia maseczek, to dla nas znacząca sprawa - mówi Henryka Sokołowska, wiceprezes stowarzyszenia. - Poczuliśmy się niezwykle ważni i potrzebni. Ten trudny czas, w jakim wszyscy jesteśmy, staje się bardziej łagodny, kiedy wszyscy staramy się sobie nawzajem pomagać. Czekając na uruchomienie zajęć, daliśmy nadzieje sobie, ale również naszym beneficjentom, osobom z niepełnosprawnością. Pozyskane w ten sposób środki finansowe możemy przeznaczyć na dofinansowanie zakupu samochodu, który jest nam potrzebny.

Drugi podmiot, Stowarzyszenie dla Osób Potrzebujących Pomocy „Razem" z siedzibą w Skrzynnie w pow. Wieluńskim, uszyło 6 666 sztuk maseczek. Ilości uszytych maseczek dostosowane zostały do możliwości przerobowych danych stowarzyszeń.

Maseczki zostaną przekazane do Chorągwi Łódzkiej im. Aleksandra Kamińskiego Związku Harcerstwa Polskiego, za pośrednictwem której trafią bezpośrednio do osób najbardziej potrzebujących. W skład chorągwi wchodzą 23 hufce na terenie całego województwa.

źródło: Urząd Marszałkowski w Łodzi (bg)

Zobacz zdjęcia: