wersja testowa serwisu

Ponad 40 samorządów z województwa łódzkiego otrzyma pieniądze na inwestycje sportowe

Ponad 40 samorządów z województwa łódzkiego otrzyma pieniądze na inwestycje sportowe
fot. Urząd Marszałkowski w Łodzi

Modernizacja sal gimnastycznych, doposażenie boisk sportowych czy budowa siłowni zewnętrznych i placów zabaw. Takie inwestycje jeszcze w tym roku powstaną w naszym regionie, dzięki dotacjom przyznanym przez Sejmik Województwa Łódzkiego.

- W budżecie województwa na dofinansowanie inwestycji sportowych, jako pomoc finansowa dla samorządów lokalnych, przeznaczone zostały 3 miliony złotych. Wsparcie otrzymają 42 samorządy – informuje marszałek województwa Grzegorz Schreiber.

Pomoc finansowa została przeznaczona przede wszystkim na remonty już istniejącej infrastruktury. Poprawiony zostanie m.in. stan szkolnych sal gimnastycznych wraz z otoczeniem sportowym. Powstaną też nowe obiekty rekreacyjne takie jak: boiska do piłki plażowej, siłownie plenerowe czy place zabaw dla dzieci.

Gmina Zduny w powiecie łowickim planuje modernizację sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym w szkole podstawowej im. Janusza Korczaka w Bąkowie Górnym. Koszt prac oszacowany został na 150 tys. zł. Urząd Marszałkowski wesprze zadanie kwotą 80 tys. zł.

- Modernizacja sali jest wręcz konieczna. Warunki, które w niej panują uwłaczają dzieciom korzystającym z obiektu. Sala zostanie powiększona oraz wymieniony będzie zawilgotniały drewniany parkiet. Chcemy tam położyć profesjonalną syntetyczną nawierzchnię. Przeprowadzone zostaną także prace w sanitariatach i szatniach – mówi Krzysztof Skowroński, wójt gminy Zduny.

Na konkurs, który został ogłoszony pod koniec grudnia ubiegłego roku wpłynęło 116 wniosków. Oceniając je Urząd Marszałkowski brał pod uwagę między innymi celowość realizacji zadania i efekt użytkowy społeczności lokalnej po zakończonych pracach modernizacyjnych.

Pełna lista dofinansowanych inwestycji jest do pobrania pod linkiem: https://www.lodzkie.pl/sport/dotacja-celowa-dla-jednostek-samorządu-terytorialnego

źródło: Urząd Marszałkowski w Łodzi