wersja testowa serwisu

Postępy w budowie sieci szerokopasmowego internetu na terenie gminy Głowno

143696820_811666229383905_7611905782069130191_o
fot. Urząd Gminy Głowno

W dniu 22 stycznia br. w Urzędzie Gminy Głowno odbyło się spotkanie przedstawicieli władz gminy: Wójta Gminy Głowno - Marka Jóźwiaka oraz Przewodniczącego Rady Gminy Głowno – Jarosława Chałubca z przedstawicielami firmy TOYA, zorganizowane na skutek na licznych zapytań ze strony mieszkańców gminy o możliwość przyłączenia się do sieci światłowodowej.

Firma TOYA realizuje na terenie gminy projekt w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, I Osi priorytetowej: "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu", Działania 1.1 "Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach". Celem projektu jest zapewnienie blisko 40 tys. użytkownikom końcowych oraz 130 placówkom oświatowym z obszaru łódzkiego i Łodzi dostępu do sieci szerokopasmowej o przepustowości powyżej 100 Mb/s.

Spotkanie miało na celu pozyskanie informacji „ z pierwszej ręki" na temat postępów w budowie sieci szerokopasmowego internetu, zapoznanie się z harmonogramem kolejnych działań i współpracy na rzecz rozwoju infrastruktury szerokopasmowej na terenie Gminy Głowno.

- Uzyskaliśmy informację, że docelowo wszystkie miejscowości położone na terenie gminy zostaną objęte szerokopasmową siecią światłowodową. W chwili obecnej na terenie gminy trwa dalsza rozbudowa infrastruktury, działania te będą dalej prowadzone i powinny się zakończyć do końca I półrocza br. Każdy mieszkaniec może sprawdzić na stronie: https://toya.net.pl/popc/ czy jego posesja została uwzględniona w planach przyłączenia do sieci. Poszczególne posesje zostały naniesione na mapę przez Ministerstwo Cyfryzacji w drodze algorytmu. Jeżeli posesji nie ma na liście, można zadeklarować chęć przyłączenia na stronie internetowej operatora sieci - informują przedstawiciele Urzędu Gminy Głowno.

Począwszy od II kwartału br. rozpocznie się uruchamianie zasilania wykonanej sieci i przyłączenia nieruchomości do światłowodu. Po uruchomieniu sieci przedstawiciele firmy TOYA będą prowadzić kampanię informacyjną dotyczącą oferowanych usług i sposobu przyłączenia. Przedstawiciele firmy wyposażeni w stosowne legitymacje przedstawią ofertę każdemu właścicielowi nieruchomości zabudowanej na terenie gminy, przyległej do sieci.

Szczegółowe informacje dotyczące kosztów przyłączenia do światłowodu oraz rodzaju i kosztów oferowanych usług operatora są dostępne na stronie internetowej: https://toya.net.pl/ oraz pod nr infolinii: 426333888.

źródło: UG Głowno