Powiat zmodernizuje drogi. Umowa z wykonawcą została podpisana

batch_312653926_741748614245364_7041894921048160950_n
fot. Starostwo Powiatowe w Kutnie

Daniel Kowalik - Starosta Kutnowski oraz Wicestarosta Magdalena Krupińska-Kotulska podpisali umowę z firmą KOBYLARNIA S.A. z siedzibą w Kobylarni na wykonanie modernizacji dróg powiatowych.

Modernizacji poddane zostaną drogi:

- Nr 2172E Nowe – Marynin – Zalesie – Opiesin – Kurza Jama – Grabów – Nagórki, w zakresie wykonania nowej nawierzchni bitumicznej, wykonania poboczy z kruszywa łamanego oraz odmulenia rowów przydrożnych na odcinku 6,57 km.

- Nr 2110E Oporów – Drzewoszki – Dobrzelin, w zakresie wykonania nowej nawierzchni bitumicznej, wykonania poboczy z kruszywa łamanego oraz odmulenia rowów przydrożnych na odcinku 6,27 km.

- Nr 2161E Kutno (ul.Lotnicza) – Łąkoszyn – Szewce Owsiane, w zakresie wykonania nowej nawierzchni bitumicznej, wykonania poboczy z kruszywa łamanego, remontu przepustów na zjazdach do posesji oraz odmulenia rowów przydrożnych na odcinku 2,12 km oraz przebudowy drogi obejmującej zaprojektowanie i wykonanie nowej nawierzchni, poboczy z kruszywa łamanego, chodnika, ciągu pieszo-rowerowego oraz kanalizacji deszczowej na odcinku 0,66 km.

Umowę podpisano z Wykonawcą na kwotę 15.700.000 zł, na realizację tego zadania Powiat Kutnowski pozyskał dofinansowanie w wysokości 95% z pierwszej edycji Rządowego Funduszu Polskiego Ładu.

Inwestycja ma zostać wykonana do końca przyszłego roku.