wersja testowa serwisu

Powiatowe obchody Święta Policji w Kutnie. Jak wyglądały w tym roku?

Untitled
fot. KPP w Kutnie

W piątek, 23 lipca 2020 roku w Komendzie Powiatowej Policji w Kutnie odbyły się powiatowe uroczystości Święta Policji. Z uwagi na nadal trwającą sytuację związaną z epidemią koronawirusa, tegoroczne święto było obchodzone po raz kolejny w kameralnym gronie. Uroczystość ta jak zawsze jest okazją, aby awansować policjantów na wyższe stopnie i wyróżnić najbardziej zasłużonych, a także podziękować policjantom i pracownikom Policji za ich służbę i zaangażowanie.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku Komendantowi Powiatowemu Policji w Kutnie podinsp. Józefowi Poredzie. Meldunek składał komisarz Mirosław Liwiński – Naczelnik Wydziału Prewencji. Z uwagi na pandemię koronawirusa, uroczystość po raz kolejny miała skromniejszy charakter i wzięła w niej udział mniejsza, niż w latach poprzednich liczba gości oraz wyróżnionych policjantów i pracowników Policji. Władze samorządowe reprezentowali: Starosta Kutnowski Pan Daniel Kowalik oraz Zastępca Prezydenta miasta Kutna Pan Jacek Boczkaja.

Kolejnym punktem uroczystości była ceremonia wręczania aktów mianowania na wyższy stopień służbowy policjantów. W tym roku z okazji Święta Policji 59 policjantów kutnowskiej komendy zostało mianowanych na wyższy stopień policyjny.

Dwóch funkcjonariuszy otrzymało awans na stopień nadkomisarza, dwóch policjantów otrzymało awans na stopień komisarza, dwóch funkcjonariuszy otrzymało stopień aspiranta sztabowego, trzynastu policjantów otrzymało awans na stopień starszego aspiranta, aspirantami mianowano 4 funkcjonariuszy, a młodszym aspirantem - 15 policjantów. Na stopień sierżanta sztabowego awansowało 3 policjantów, 4 funkcjonariuszy mianowano na stopień starszego sierżanta, 8 funkcjonariuszy mianowano na stopień sierżanta. Sześciu policjantów otrzymało awans na stopień starszego posterunkowego.

Ośmiu funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Kutnie otrzymało również listy gratulacyjne od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi nadinsp. Sławomira Litwina za wyjątkowe zaangażowanie w służbę.

Po wręczeniu awansów głos zabrał Komendant Powiatowy Policji w Kutnie podinsp. Józef Poreda.Podczas swojego przemówienia podkreślił rolę Policji w tym trudnym dla wszystkich czasie pandemii. Zaznaczył, że pomimo nowych obowiązków, które realizowali policjanci, byli oni zawsze tam, gdzie ich potrzebowano. Następnie głos zabrali zaproszeni goście przekazując słowa uznania za trud i ryzyko, jakie na co dzień ponoszą policjanci.

źródło: KPP w Kutnie

Zobacz zdjęcia: