Powiatowy Dzień Strażaka w Kutnie. Były awanse i odznaczenia

349319485_267939955813080_4873579934367600363_n
fot. Senator RP Przemysław Błaszczyk

Przed Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie odbył się uroczysty apel z okazji Powiatowego Dnia Strażaka. 

W uroczystości udział wzięli parlamentarzyści z terenu powiatu kutnowskiego, Łódzki Komendant Wojewódzki PSP w Łodzi nadbryg. Grzegorz Janowski, przedstawiciele władz samorządowych powiatu kutnowskiego, przedstawiciele Ochotniczych Straży Pożarnych, przedstawiciele służb, instytucji oraz mieszkańcy Kutna.

Uroczystość rozpoczęto złożeniem meldunku Łódzkiemu Komendantowi Wojewódzkiego PSP w Łodzi przez dowódcę uroczystości mł. bryg. Tomasz Matuszak. Następnie przy dźwiękach Mazurka Dąbrowskiego podniesiono flagę państwową na maszt.

Uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka był doskonałą okazją do wręczenia kutnowskim strażakom: odznak i odznaczeń oraz aktów nadania wyższych stopni. Przyznano 1 awans w korpusie oficerskim, 5 w korpusie aspiranckim oraz 14 w korpusie podoficerskim i 4 awanse na stopień starszego strażaka funkcjonariuszom pełniącym służbę w KP PSP w Kutnie. Ponadto odznaczono 2 funkcjonariuszy odznakom „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej" oraz 4 strażaków medalem „Za zasługi dla pożarnictwa".

Podczas uroczystego apelu podziękowania i gratulację na ręce Komendanta Powiatowego PSP w Kutnie bryg. Dariusza Lusa złożyli parlamentarzyści i samorządowcy. Komendant Powiatowy PSP w Kutnie na zakończenie uroczystości przemawiając do zebranych przedstawiciele władz samorządowych, instytucji państwowych, organizacji społecznych złożył gratulacje awansowanym, wyróżnionym i odznaczonym strażakom. Podziękował zaproszonym gościom za trud, jaki wkładają w troskę o bezpieczeństwo mieszkańców i współpracę z instytucjami i organizacjami społecznymi, jak również złożone zostały podziękowania za wkład w budowaniu i utrzymaniu sprawnego systemu ochrony przeciwpożarowej na szczeblu powiatu.

źródło: KP PSP w Kutnie