wersja testowa serwisu

    Premier wyznaczył osobę, która będzie pełnić obowiązki tragicznie zmarłej Wójt Gminy Zgierz

    dokumenty-kobieta

    Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki na wniosek Tobiasz Bocheński - Wojewoda Łódzki wyznaczył osobę do pełnienia funkcji wójta Gminy Zgierz, do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego wójta.

    Mirosława Ewa Maciak - obecna Sekretarz Gminy Zgierz, będzie pełniła obowiązki Wójta Gminy Zgierz. Powołanie osoby pełniącej funkcję wójta uzasadnia wygaśnięcie mandatu dotychczasowego wójta Gminy Zgierz Barbary Kaczmarek, wskutek jej tragicznej śmierci.

    Mirosława Maciak obowiązki będzie pełniła obowiązki do czasu wyboru nowego Wójta. Termin wyborów został wyznaczony na 17 maja 2020 roku.