wersja testowa serwisu

Prezydent Zbigniew Burzyński: "Z obawą myślę o 2022 roku"

cdd8bbc7-34b3-48c0-b7d6-a55e006609d5

Za nami pierwsze dni 2022 roku. Styczeń jest dobrym czasem na podsumowania, poprosiliśmy o to Prezydenta Kutna, Zbigniewa Burzyńskiego. Jak włodarz naszego miasta ocenił minione dwanaście miesięcy?

Jaki to był rok dla Kutna?

Mimo borykania się z pandemią koronawirusa rok ubiegły możemy pod względem gospodarczym zaliczyć do udanego. Bezrobocie utrzymywało się na stosunkowo niskim poziomie, a na koniec listopada ub.r. odnotowaliśmy najniższe bezrobocie w mieście w historii odrodzonego samorządu (czyli od 1989 r.) - 1 167 osób poszukujących zatrudnienia.

W ciągu 2021 roku odbyliśmy kilkanaście spotkań z polskimi i zagranicznymi inwestorami. Pozytywny finał miały negocjacje z amerykańskim inwestorem z branży spożywczej, który w tym roku planuje w Kutnie rozpoczęcie budowy zakładu o wartości ok. 100 mln zł. Cieszy nas  także rozwój firm funkcjonujących już na naszym terenie. Kolejną inwestycję o wartości ok. 500 mln zł w postaci nowej linii produkcyjnej zakończyła firma Kellogg's. Dalsze plany inwestycyjne ma także firma Katoen Natie. Zakupiła ona od miasta 
2,6 ha gruntów z przeznaczeniem na rozbudowę swojego kompleksu magazynowego przy ul. Intermodalnej. To kolejne miejsca pracy, tak potrzebne w tych niepewnych czasach. 

To, co nas niestety niepokoi to dane demograficzne dotyczące miasta. W Kutnie, jak zresztą w całej Polsce, mamy do czynienia ze starzejącym się społeczeństwem. Jest to trend trudny do odwrócenia, dlatego też odnotowujemy ciągły spadek liczby mieszkańców. Należy jednak zaznaczyć, że tuż przed pandemią (w 2019 r.) spadek ten był wolniejszy niż prognozy GUS. Wybuch pandemii spowodował niestety znaczący wzrost liczby zgonów, przy jednoczesnym spadku liczby urodzeń. 

Cały czas trwa pandemia. Jak Miasto radzi sobie pod tym względem?

Samorząd kutnowski kontynuował działania łagodzące skutki pandemii. Koordynował je Zespół Kryzysowy, we współpracy z organizacjami pozarządowymi i wolontariuszami. Z usługi dowozu na szczepienia do placówek medycznych skorzystało ok. 150 seniorów i osób niepełnosprawnych. Osoby starsze bądź przebywające na kwarantannie miały zapewnione wsparcie w postaci wykupu lekarstw, niezbędnych produktów żywnościowych czy dostarczenia ciepłego posiłku. Na wydatki związane z zakupem środków ochronnych na potrzeby jednostek organizacyjnych miasta i placówek edukacyjnych miasto wydatkowało blisko 150 tys. zł. Otrzymaliśmy również wsparcie ze strony Wojewody Łódzkiego czy rodzimej firmy Polfarmex Sp. z o.o., co jest bardzo budujące w tych trudnych czasach.

Pandemia sporo namieszała też w naszych poczynaniach związanych z kulturą, jednak przez te ostatnie kilkanaście miesięcy nauczyliśmy się organizować wydarzenia w nowych warunkach. To dzięki wspólnemu wysiłkowi wszystkich pracowników placówek kulturalnych.

Zrealizowana została większość imprez będących stałym elementem kulturalnego życia miasta. Część z nich została przeniesiona do Internetu, niektóre odbyły się stacjonarnie choć w zmienionej formule ze względów na ograniczenia sanitarne. Za nami 47. Święto Róży, kolejna edycja Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego i Festiwalu im. Szaloma Asza, "Stacja Kutno" 17. Ogólnopolski Festiwal Jeremiego Przybory, Festiwal Złoty Środek Poezji, Wigilia Miejska. Przytoczyłem tu tylko najważniejsze wydarzenia, bo nie sposób krótko podsumować miniony rok w kulturze. Było ich zdecydowanie więcej, skierowanych do zróżnicowanego kręgu odbiorców i o różnym zasięgu.

Ważnym wydarzeniem promującym markę różaną miasta był udział Kutna w organizacji Królewskiej Wystawy Kwiatów w Ogrodach Zamku Królewskiego w Warszawie. Reprezentacja Kutnowskiego Domu Kultury we współpracy z Polskim Towarzystwem Różanym współtworzyła strefę, prezentującą bogaty i różnorodny świat róż – od krzewów rabatowych po zachwycające kompozycje florystyczne stworzone przez mistrzynie florystyki.

Miłym akcentem roku ubiegłego było wyróżnienie kutnowskiego Święta Róży Certyfikatem Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego. Święto Róży zostało uznane za Najlepszy Produkt Turystyczny Województwa Łódzkiego w 2021 roku.

Jakie inwestycje udało się zrealizować w 2021 roku? Jaki był koszt tych zadań i ile wynosił wkład własny Państwa samorządu?

Mijający rok inwestycyjny możemy podsumować wydatkami na poziomie 18 mln zł. Kontynuowaliśmy realizację dwóch dużych zadań. Chodzi oczywiście o budowę kompleksu muzealno - wystawienniczego Pałacu Saskiego wraz modernizacją budynku ratusza. W marcu ub.r. zakończyliśmy modernizację i zagospodarowanie Placu Wolności i Rynku Zduńskiego.

Na budowę nowych i modernizację istniejących dróg przeznaczyliśmy ponad 4 mln zł. Zakończyliśmy budowę ul. Chopina, przebudowaliśmy ulice Morcinka, Wybickiego wraz z ul. Ewy oraz Jesienną. Wyłoniony został wykonawca przebudowy ulicy Chmielnej wraz ze Spacerową na osiedlu Łąkoszyn. W roku bieżącym zakończymy modernizację ul. Skłodowskiej - Curie na odcinku od skrzyżowania z ul. Północną do granic miasta. Wartość tego zadania to kwota ponad 2 mln zł.

W ramach drobnych remontów przebudowaliśmy fragmenty chodników w ul. Papieża Jana Pawła II, Łokietka, Kopernika, Sobieskiego, Królowej Jadwigi. Powstały też nowe zatoki parkingowe w ul. Matejki, Al. ZHP 1 oraz przy Szkole Podstawowej Nr 6. Sukcesywnie wykonywane są drogi dojazdowe do posesji tzw. sięgacze na osiedlu Dybów. Łączne wydatki na modernizację chodników i budowę parkingów przekroczyły kwotę 0,5 mln zł.

W ramach poprawy bezpieczeństwa udało nam się pozyskać dofinansowanie na budowę aktywnych przejść dla pieszych na ulicach Szymanowskiego, Zamoyskiego i Troczewskiego. Wykonawca przystąpił już do prac.

Dużym ułatwieniem dla osób starszych i niepełnosprawnych w załatwianiu spraw urzędowych jest wykonany w roku ubiegłym montaż windy w budynku urzędu miasta. Zadnie to zrealizowaliśmy przy wsparciu środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Czy w planach na 2021 roku były takie działania/inwestycje, których z jakichś względów nie udało się zrealizować?

Pod pewnym względem ubiegły rok dla naszego miasta był bardziej pozytywny niż mogliśmy się spodziewać. Kutno otrzymało dofinansowanie w wysokości ponad 24 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych na budowę infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej i sportowej nad rzeką Ochnią. Bez tak wysokiego wsparcia finansowego miasto nie zrealizowałoby tej inwestycji w pełnym zakresie. Ogłoszenie przetargu nastąpi w tym roku.

Jakie ma Pan plany i nadzieje na 2022 rok?

Przyjęty na 2022 rok budżet miasta zakłada dochody i wydatki na poziomie 250 milionów złotych. Po stronie wydatków zabezpieczyliśmy 30 mln zł na realizację kluczowych dla naszego miasta zadań inwestycyjnych. Zakończona zostanie m.in. budowa kompleksu muzealnego wraz z odrestaurowaniem Pałacu Saskiego oraz modernizacją budynku ratusza. Przed nami ważne zadanie - współfinansowanie przebudowy przejazdu pod wiaduktem w ul. Józefów. Planujemy także wykonać modernizację dróg m.in. w ul. Zamenhofa, Narutowicza, Troczewskiego, Królowej Jadwigi, Dąbrowskiego, Wysockiego i Ekonomicznej. W I kwartale bieżącego roku planujemy zakończenie rozpoczętych w roku ubiegłym prac drogowych w ul. Skłodowskiej - Curie, oraz Chmielnej i Spacerowej. Już za chwilę ruszamy z kolejnym Kutnowskim Budżetem Obywatelskim, który przyniesie nowe pomysły mieszkańców na nasze miasto.

Trudno przewidzieć jaki będzie to rok, jakie przyniesie zmiany. Jest wiele niewiadomych i raczej z obawą myślę o tegorocznym roku.