Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok. Trwają konsultacje

batch_DSC_0947

Do 22 listopada trwają konsultacje społeczne w zakresie rocznego projektu "Programu współpracy Powiatu Kutnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok".

Wszystkie organizacje oraz osoby zainteresowane, zapraszamy również na spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się 14 listopada o godzinie 16.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kutnie.

Organizacje pozarządowe, drogą elektroniczną otrzymają projekt Programu wraz z formularzem konsultacyjnym, na którym można do dnia 17 listopada 2022 roku zgłaszać swoje propozycje, opinie i uwagi do projektu.

Projekt Programu współpracy oraz formularz konsultacyjny jest również dostępny na stronie: www.bip.powiatkutno.eu/dokumenty/14122

Jeśli macie Państwo pytania zapraszamy do kontaktu z pracownikami Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Kutnie, przy ul. Staszica tel. 24 355 47 64.