wersja testowa serwisu

Projekt edukacji ekologicznej „Woda – życiodajna moc” w Kasprowiczu

_20200625-141339_1
W II Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kasprowicza w Kutnie sprawy przyrody od zawsze były ważne. Dzięki realizacji wielu projektów, szkoła stała się centrum działań ekologicznych i skupia osoby wrażliwe na problemy środowiska, podejmując jednocześnie wiele inicjatyw proekologicznych, które angażują nie tylko młodzież, ale także mieszkańców Kutna. W kończącym się już roku szkolnym 2019/2020 w liceum realizowano autorski projekt edukacji ekologicznej „Woda – życiodajna moc", dofinansowany ze środków WFOŚiGW w Łodzi. Całkowity koszt zadania to 28.000 zł.

W ramach projektu we wrześniu 2019 r. odbyła się wycieczka do Tomaszowa Mazowieckiego do rezerwatu przyrody „Niebieskie Źródła", a w październiku do stacji uzdatniania wody oraz oczyszczalni ścieków. W listopadzie odbyły się natomiast warsztaty dla uczniów kutnowskich szkół podstawowych, przeprowadzone przez pracowników naukowych z Centrum Chemii w Małej Skali z Torunia.

Kluczowym elementem projektu były zajęcia terenowe, które w całym roku szkolnym odbyły się wielokrotnie. Młodzież m. in.: uczyła się rozpoznawać pospolite gatunków ptaków wodnych i błotnych, badała wpływ zanieczyszczeń wody na produkcję barwników roślinnych, wykonywała filtr do oczyszczania wody, a także pobierała próbki wody z rzeki Ochni do
obserwacji mikroskopowych i mikrobiologicznych.

Podczas realizacji projektu szkoła współpracowała z akademickim ośrodkami naukowymi w całej Polsce oraz z Polską Akademią Nauk. W lutym 2020 r. odbyła się wycieczka na Wydział Biologii Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. Młodzież wzięła udział w wykładzie „Wodne gatunki inwazyjne – atak obcych" oraz w warsztatach „Prywatne życie wodnych mięczaków".

W projekt zostali zaangażowani również rodzice, którzy mogli uczestniczyć w warsztatach na temat zagrożeń wynikających z niewłaściwego gospodarowania zasobami wodnymi, co przyczyniło się do zwiększenia świadomości ekologicznej rodziców i zmiany niewłaściwych nawyków w gospodarstwach domowych.

Z uwagi na zawieszenie zajęć dydaktycznych, projekt „Woda – życiodajna moc" będzie kontynuowany również roku szkolnym 2020/2021, w którym odbędą się dwa konkursy wiedzy dla młodzieży kutnowskich szkół oraz niezwykła wycieczka do Biebrzańskiego Parku Narodowego, podczas której uczniowie będą szukać wilków, udadzą się na nocną obserwację sów, będą podążać tropem łosia i oczywiście podziwiać piękne gatunki ptaków na rozlewiskach. Przeprowadzone zostaną także warsztaty dla najmłodszych mieszkańców Kutna, aby uświadomić maluchom, jak ważną rolę w życiu wszystkich organizmów pełni woda.

Warto zauważyć, iż pozyskane w ramach projektu środki pozwoliły również doposażyć szkolną eko-pracownię w nowoczesne mikroskopy z kamerami, szkiełka mikroskopowe, mieszadło magnetyczne z termostatem, szkło laboratoryjne, a także klucze do rozpoznawania roślin i ptaków. Projekt cieszy się ogromną popularnością wśród młodzieży. Dzięki empirycznemu zdobywaniu wiedzy i nowoczesnym metodom pracy, kolejne pokolenia kasprowiczowskiej rodziny są wrażliwe na piękno przyrody i odpowiedzialne za jej dobro.