wersja testowa serwisu

Projekt WATERDRIVE w gminie Kutno. Jaki jest jego cel?

Projekt WATERDRIVE w gminie Kutno. Jakie jest jego cel?

Z przyjemnością informujemy, iż gmina Kutno została zaproszona do projektu WATERDRIVE realizowanego w ramach Programu Interreg Baltic Sea Region.

Podczas zorganizowanego w siedzibie Urzędu Gminy w dniu wczorajszym spotkania, z udziałem partnerów projektu: przedstawicieli Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii PAN i firmy doradczej PHENO HORIZON ( OLP Sp. z o.o.) a także przedstawiciela PGW Wody Polskie rozmawiano o możliwych do podjęcia krokach mogących stanowić wsparcie dla procesów gospodarowania wodą na obszarze gminy Kutno.

Celem projektu WATERDRIVE jest usprawnienie polityki zarządzania wodami na poziomie lokalnym i regionalnym na obszarze całej zlewni Morza Bałtyckiego. Na poziomie lokalnym działania projektowe mają na celu wdrażanie inteligentnych praktyk zarządzania wodą w krajobrazach rolniczych. W projekcie borą udział jednostki naukowo-badawcze, samorządy i organizacje ze Szwecji, Danii, Finlandii, Niemiec, Litwy, Łotwy i Rosji.

Kolejne spotkanie w gminie Kutno planowane jest na styczeń 2021 roku.

Strona projektu: https://water-drive.eu/