wersja testowa serwisu

Promesa na samochód dla OSP Komadzyn

Promesa na samochód dla OSP Komadzyn

W dniu 19 czerwca w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi wręczono przedstawicielom Ochotniczych Straży Pożarnych woj. łódzkiego, promesy na zakup 35 samochodów ratowniczo-gaśniczych. Wręczenia promes dokonali: Waldemar Buda Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Tobiasz Bocheński Wojewoda Łódzki, st. bryg. Krzysztof Hejduk zastępca komendanta głównego PSP oraz Wojciech Miedzianowski Prezes Zarządu WFOŚiGW w Łodzi. Gośćmi uroczystości byli również Marek Matuszewski Poseł na Sejm RP, Przemysł Błaszczyk Senator RP, Maciej Łuczak Senator RP, dh Jan Ryś Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego OSP RP.

Przewidywana wartość pojazdów to 32,7 mln zł. Całkowita suma dotacji to 25,7 mln zł, środki te pochodzą z NFOŚiGW, rezerwy MSWiA, dotacji dla jednostek krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (KSRG), dotacji MSWiA dla jednostek spoza KSRG oraz środków z odpisów z firm ubezpieczeniowych będących w dyspozycji Komendanta Głównego PSP.

Z gminy Kutno promesę na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego otrzymała Ochotnicza Straż Pożarna w Komadzynie, włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, którą reprezentował Prezes OSP w Komadzynie Marian Serek w towarzystwie Wójt Gminy Kutno Justyny Jasińskiej.