wersja testowa serwisu

Przed nami spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami organizacji pozarządowych

9CBB4978-77E5-4F78-9D5F-2EBF9A0E4B5F

W jaki sposób starać się o pieniądze na działanie swojej organizacji? Jak rozliczać wszelkie dofinansowania? Ile pieniędzy zostanie przeznaczonych na poszczególne kierunki działania takie, jak sport, kultura czy pomoc potrzebującym? Odpowiedzi na te pytanie będzie można poznać podczas spotkania konsultacyjnego organizowanego jeszcze w październiku w Urzędzie Miasta Kutno. 

- Chcemy poznać opinie organizacji pozarządowych w kwestii współpracy z Miastem. Liczymy na to, że już na tym etapie uda się opracować optymalny system działania i w przyszłym roku nasza wspólna praca będzie układała się wzorowo - mówi Kamil Klimaszewski z biura prasowego UM Kutno.

Spotkanie zaplanowane jest na 19 października. Najpierw uczestnicy będą debatować w mniejszych grupach podczas spotkań branżowych. Później zaplanowane jest spotkanie ogólne.

Do 18 października można zgłaszać uwagi i propozycje do projektu „Programu współpracy na rok 2022 Miasta Kutno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie". Należy to zrobić na odpowiednich formularzach. 

Spotkania konsultacyjne zaplanowane na 19 października:
1. Spotkania branżowe – 16:00 :
a) z zakresu kultury fizycznej, turystyki i ochrony środowiska – duża sala konferencyjna
b) z zakresu kultury i edukacji – sala 314
c) z zakresu ochrony i promocji zdrowia, pomocy społecznej – sala 403
2. Spotkanie ogólne w dużej Sali konferencyjnej – 16:45