wersja testowa serwisu

Publiczny Internet w gminie Krośniewice już działa. Utworzono kilkanaście punktów dostępowych

telefon-reka

Gmina Krośniewice realizuje projekt „Publiczny Internet w Gminie Krośniewice" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu" Działanie nr 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach".

W ramach projektu zaprojektowano i utworzono 11 punktów dostępowych do Internetu. Bezpłatny Internet dla mieszkańców działa na następujących obszarach:
1. Tereny rekreacyjne przy Przedszkolu Miejskim w Krośniewicach;
2. Parking w okolicy cmentarza;
3. Tereny rekreacyjne przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Krośniewicach;
4. Tereny przy Świetlicy Osiedlowej w Błoniu „Andersówka";
5. Skwer Miejski;
6. Tereny siłowni zewnętrznej przy ul. Kwiatowej;
7. Targowisko Miejskie;
8. Biblioteka Publiczna w Krośniewicach;
9. Hala sportowa przy Liceum Ogólnokształcącym w Krośniewicach;
10. Gminne Centrum Kultury – Sala Ośrodka Kultury OSPa;
11. Teren Boiska wielofunkcyjnego przy MGOPS.

Internet jest dostępny dla wszystkich osób bez żadnych wykluczeń. Sieć otwarta, SSID: „Publiczny Internet dla każdego". Przepustowość łącza wynosi 30Mb/s. Projekt został dofinansowany z UE w kwocie 62 841,13 zł.