wersja testowa serwisu

Realizacja Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kutno w 2020 roku

Realizacja Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kutno w 2020 roku

W dniu 28.02.2020 r. Uchwałą nr XIX/148/2020 Rada Gminy Kutno uchwaliła „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kutno w 2020 r.".

Program zakłada dofinansowanie przez Gminę Kutno 50% kosztów wykonania zabiegów kastracji i sterylizacji w tym również całkowity koszt elektronicznego znakowania (czipowania) zwierząt. Program cieszy się dużym zainteresowaniem.

Do dnia 29.09.2020 r. złożono łącznie 30 wniosków o dofinansowanie zabiegów, w tym:

  • Na zabieg kastracji kotów – 6 wniosków
  • Na zabieg sterylizacji kotów – 19 wniosków
  • Na zabieg sterylizacji psów- 10 wniosków
  • Na zabieg kastracji psów – 1 wniosek