wersja testowa serwisu

Realizacja zadania pn: „Termomodernizacja wraz z wymianą źródła ciepła w budynku szkoły podstawowej w Byszewie oraz w budynku szkoły podstawowej w Gołębiewku Nowym, gm. Kutno"

Realizacja zadania pn: „Termomodernizacja wraz z wymianą źródła ciepła w budynku szkoły podstawowej w Byszewie oraz w budynku szkoły podstawowej w Gołębiewku Nowym, gm. Kutno"

Informujemy, że Gmina Kutno realizuje zadanie pn.:

„Termomodernizacja wraz z wymianą źródła ciepła w budynku szkoły podstawowej w Byszewie oraz w budynku szkoły podstawowej w Gołębiewku Nowym, gm. Kutno"

Wartość ogólna zadania: 3 249 313,60 zł brutto 

Wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi w formie dotacji: do 301 071,00 zł.

Wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi w formie pożyczki: 702 779,00 zł.

Zadanie polega na:

wykonaniu prac termomodernizacyjnych w budynku Szkoły Podstawowej w Byszewie (docieplenie ścian zewnętrznych i ścian przy gruncie, docieplenie ościeży i dachu, wymiana okien połaciowych, modernizacja systemu grzewczego, montaż opraw oświetleniowych LED oraz montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 37,2 kW

wykonaniu prac termomodernizacyjnych w budynku Szkoły Podstawowej w Gołębiewku Nowym (docieplenie ścian zewnętrznych i ścian przy gruncie, docieplenie ościeży, stropodachu i dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja systemu grzewczego, montaż opraw oświetleniowych LED oraz montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 37,2 kW

https://www.wfosigw.lodz.pl/