wersja testowa serwisu

Rozpoczęła się przebudowa drogi w Spycimierzu

drogawspycimierzu-6-1536x1022

W połowie czerwca br. Gmina Uniejów podpisała umowę na roboty drogowe w Spycimierzu z firmą TIT Bruk Tomasza Knopika z Nowego Miasta, która złożyła najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu przetargowym i została wybrana jako wykonawca inwestycji.

Kilka dni temu rozpoczęła się realizacja tejże inwestycji w ramach zadnia pn. „Kształtowanie przestrzeni publicznej w Gminie Uniejów w miejscowości Spycimierz – Trasa Bożego Ciała – etap III".


Realizowana inwestycja drogowa obejmuje odcinek o długości 384 m, tj. od kaplicy św. Antoniego, zlokalizowanej w okolicy posesji nr 88 do posesji nr 68, 68a i 69 oraz drugi odcinek przy starej strażnicy OSP Spycimierz.

W ramach podjętych prac zostaną wykonane roboty rozbiórkowe, koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem istniejącego podłoża pod warstwy konstrukcyjne, warstwy podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem oraz z kruszywa łamanego, nawierzchnie z kostki betonowej, pobocze i zjazdy z kruszywa kamiennego oraz roboty wykończeniowe z regulacją wysokościową urządzeń.

Źródło: UM Uniejów