wersja testowa serwisu

Rusza konkurs na usługi zdrowotne. Złóż wniosek i otrzymaj dofinansowanie

179c05facd60f0f0f6ff092a251b856e_XL
Kamil Jeziorski, p.o. dyrektora WUP (fot. Piotr Wajman)

Samorząd Województwa Łódzkiego wspólnie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi zaprasza do udziału w konkursie zatytułowanym ,,Usługi i zdrowotne na rzecz ZIT". Wnioski o dofinansowanie projektów można składać od dziś ( 16 listopada) do 14 grudnia do godziny 14.00.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 4 mln 790 tys. zł. Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 90 procent. Minimalna wartość dofinansowania projektu musi być natomiast wyższa niż 462 tys. zł. Regulamin konkursu zatwierdził Zarząd Województwa Łódzkiego podczas posiedzenia 13 listopada.

Dofinansowanie w ramach konkursu można otrzymać na rozwój usług medyczno-opiekuńczych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Chodzi przede wszystkim o pomoc, która zaspokoi rosnące potrzeby wynikające z niepełnosprawności i niesamodzielności osób starszych i niepełnosprawnych.

ZIT, czyli Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, jest instrumentem wdrażania funduszy Unii Europejskiej. Beneficjenci z terenu miasta wojewódzkiego i jego obszaru funkcjonalnego mogą realizować przedsięwzięcia łączące działania finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego, wynikające ze Strategii ZIT.

Jak przypomina Kamil Jeziorski, p.o. dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy, w przypadku województwa łódzkiego ZIT to Łódź oraz powiaty: pabianicki, zgierski, łódzki wschodni i brzeziński.

Konkurs skierowany jest do podmiotów leczniczych, instytucji pomocy i integracji społecznej, organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej statutowo świadczących usługi na rzecz osób wykluczonych społecznie, czy jednostek samorządu terytorialnego.

Grupą docelową w konkursie są osoby z zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, a także podmioty lecznicze.

Zachęcając do udziału w konkursie, Kamil Jeziorski p.o. dyrektora WUP, podkreśla: - Mamy niezwykły czas epidemii COVID- 19, który pogłębił izolację i odosobnienie ludzi potrzebujących naszego wsparcia.

Wiosek a także wszystkie potrzebne informacje osoby, zainteresowane znajdą na stronie internetowej: www.wup-fundusze.lodzkie.pl.

źródło: Urząd Marszałkowski w Łodzi