wersja testowa serwisu


Ruszył przetarg na dostawę pociągów elektryczno – spalinowych dla ŁKA

tory-kolejowe

Urząd Publikacji Unii Europejskiej opublikował ogłoszenie 
o zamówieniu publicznym na dostawę 3 sztuk trójczłonowych, dwunapędowych elektryczno-spalinowych zespołów trakcyjnych wraz ze świadczeniem usług ich utrzymania przez okres 10 lat od dnia przekazania pojazdów do eksploatacji. 

Zakup składów elektryczno-spalinowych jest kolejnym etapem rozwoju łódzkiej kolei, 
w którym Spółka inwestuje w powiększanie swojej floty pociągów. Tabor stworzy możliwość uatrakcyjnienia rozkładu jazdy, pozwoli dojechać do miejscowości, w których obecnie brakuje połączeń kolejowych lub ich ilość jest niewystarczająca. Po zakupie „hybryd" ŁKA planuje uruchomić połączenia pasażerskie na liniach kolejowych, które nie są zelektryfikowane: nr 25 - relacji Łódź/Zgierz – Tomaszów Maz. - Opoczno oraz nr 53 - relacji Łódź/Zgierz – Tomaszów Maz. - Spała. I tak z Łodzi do Tomaszowa Mazowieckiego będzie kursowało 36 pociągów, 
z Łodzi do Opoczna pojedzie 20 składów, a z Łodzi do Spały pojadą 4 weekendowe pociągi.

Informacje dotyczące postępowania

Data wszczęcia: 22 grudnia 2020 roku
Termin składania ofert: 26 stycznia 2021 roku godz.: 11:00
Termin Otwarcia ofert: 26 stycznia 2021 roku godz.: 13:00
Terminy realizacji:
Zamówienie podstawowe:

  • dostawa pojazdów – nie później niż do dnia 30 kwietnia 2023 roku,
  • usługi utrzymania pojazdów – 10 lat od dnia faktycznego przekazania każdego z pojazdów do eksploatacji.


ŁKA przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, dzięki któremu Spółka będzie mogła zamówić dodatkowe 2 pociągi w ramach realizacji umowy, bez konieczności prowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

Zamówienie opcjonalne:
dostawa pojazdu/pojazdów – w terminie 18 miesięcy od dnia otrzymania przez Wykonawcę oświadczenia Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji, przy czym prawo opcji wykonane być może przez Zamawiającego nie później niż w terminie 4 lat od dnia podpisania umowy, usługi utrzymania pojazdu/pojazdów – 10 lat od dnia faktycznego przekazania każdego 
z pociągów do eksploatacji.

Finansowanie inwestycji
Planowane jest dofinansowanie inwestycji w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Tym samym inwestycja będzie finansowana ze środków własnych oraz środków Unii Europejskiej.