wersja testowa serwisu

Samorząd powiatu kutnowskiego zakupił sprzęt komputerowy do zdalnej nauki dla uczniów

Samorząd powiatu kutnowskiego zakupił sprzęt komputerowy do zdalnej nauki dla uczniów
(fot. Starostwo Powiatowe w Kutnie)

Powiat Kutnowski w dniu 2 kwietnia 2020 roku złożył wniosek w ramach projektu ,,Zdalna szkoła" na sfinansowanie zakupu laptopów, tabletów oraz dostępu do internetu dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji.

- Centrum Projektów Polska Cyfrowa pozytywnie oceniło ww. wniosek i w dniu 8 kwietnia 2020 roku znaleźliśmy się na liście Grantobiorców zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 – 2020 współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - informują przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Kutnie.

W ramach otrzymanego grantu zakupiono 20 laptopów, 41 tabletów i 61 ruterów przenośnych. Beneficjentami ostatecznymi projektu są uczniowie z terenu powiatu kutnowskiego, nie mający warunków technicznych do uczestnictwa w kształceniu zdalnym. Całość dofinansowania wynosi 99 999,98 zł.

- Zgodnie z informacją znajdującą się na stronie Centrum Projektów Polska Cyfrowa projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem - dodają władze powiatu kutnowskiego. - Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed monitorami komputerów. Niestety wielu z nich nie posiada dostępu do internetu lub sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe.