wersja testowa serwisu

Sprzęt do zdalnej nauki trafił do szkół w gminie Kutno

Zrzut-ekranu-2020-04-24-o-16.05.10
fot. Urząd Gminy Kutno

Wójt Gminy Kutno, Justyna Jasińska przekazała dyrektorom szkół gminnych 29 sztuk komputerów przenośnych typu Notebook do użytkowania podczas zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Sprzęt komputerowy został zakupiony w ramach projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego". Projekt jest zrealizowany z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. Wartość zakupionego sprzętu komputerowego wyniosła 59 926 zł. 

- Mamy nadzieję, że przekazany sprzęt pomoże w realizacji podstawy programowej, a uczniowie i nauczyciele w Gminie Kutno będą użytkować przekazane komputery w sposób twórczy i innowacyjny co pozytywnie wpłynie na umiejętności wykorzystywania nowych technologii w komunikacji - informują przedstawiciele Urzędu Gminy Kutno.